Cztery opcje rozwoju strategii

Strategia rozwoju produktu W oparciu o tę strategię firma oferuje na tym samym rynku nowe lub zmodernizowane produkty. Model strategii Ansoffa Harry Igor Ansoff wyróżnił cztery podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstwa, w odniesieniu do dwóch zmiennych- produktu i rynku. Luka strategiczna Strategia rozwoju rynku — inaczej nazywana strategią rozszerzania rynku.

Cztery opcje rozwoju strategii

Aby stworzyć strategię marketingową należy przede wszystkim określić tę część, która dotyczy kształtowania pola rynkowej aktywności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo ma do wyboru cztery opcje ujęte w macierzy Ansoffa : strategia penetracji rynku — ma na celu zwiększenie sprzedaży wcześniej oferowanego produktu na dotychczasowym rynku, strategia rozwoju rynku — polega na wejściu z dotychczas produkowanymi produktami na nowe, wcześniej nie obsługiwane segmenty rynkustrategia rozwoju produktu — polega na obsłudze dotychczasowego rynku przez przedsiębiorstwo oferujące nowy lub zmodyfikowany produkt, strategia dywersyfikacji działalności — polega na wejściu na nowy rynek z nowym produktem.

 • Kontakt Strategia marketingowa a macierz Ansoffa Jak wyzwolić swoją innowacyjność i wybić się ponad konkurencję?
 • Indeks band Bollinger.
 •  Такова «Цифровая крепость».
 • Strategia rozwoju – Encyklopedia Zarządzania
 • Вой сирены вернул ее к действительности.

Wykorzystaniu zasobów i potencjału przedsiębiorstwa, wyborze kierunków inwestowania, likwidacji nieopłacalnych projektów. Programie działania firmy, opartym na głównej działalności, pracach badawczo-rozwojowych oraz zasadach zarządzania. Zasadach współpracy z otoczeniem, wybór partnerów strategicznych oraz zdefiniowanie konkurentów.

 1. Strategia rozwoju rynku – Encyklopedia Zarządzania
 2. Strategia marketingowa – Wikipedia, wolna encyklopedia
 3. Macierz Ansoffa - jak decydować o strategii organizacji? [elementarz marketera #12] - questus
 4.  Сьюзан, я хочу кое о чем тебя спросить.

Nastawieniu w sytuacjach krytycznych. Trzecią strategią opracowaną przez Ansoffa jest rozwój produktu.

Warta - rzeka (nie do) Poznania - Ciekawostki Poznańskie

Ponownie występuje ona w przypadku braku możliwości rozwoju obecnego produktu na dotychczasowym rynku. Tym razem jednak zakłada, że przedsiębiorstwo nie będzie rozszerzało dystrybucji czy intensyfikowało promocji swojego asortymentu, lecz będzie pracowało nad wprowadzeniem całkowicie nowego lub mocno zmodernizowanego produktu.

Cztery opcje rozwoju strategii

Zakłada ona zmiany wzbudzające zainteresowanie wśród obecnych odbiorców. Ostatnią, najbardziej kosztowną i czasochłonną opcją jest strategia dywersyfikacji.

Cztery opcje rozwoju strategii

Polega ona na oferowaniu nowych produktów na nowych rynkach powodując największy możliwy poziom ekspansji. Można wyróżnić trzy rodzaje dywersyfikacji Poziomą lub też horyzontalną, oznaczającą produkcję nowych produktów na nowe rynki za pomocą obecnie posiadanych technologii Pionową, albo wertykalną, polegającą na przejmowaniu dostawców i producentów materiałów potrzebnych do wytwarzania dóbr Lub równoległą czyli wprowadzenie całkiem nowego produktu na dotąd nieznane organizacji rynki.

 • Strategia błękitnego oceanu Strategia rozwoju jest to procespodczas którego przedsiębiorstwo koncentruje się na realizacji głównych założeń firmy, czyli przetrwania, rozwoju, przezwyciężenia konkurencji oraz wzmocnienie swojej pozycji na rynku.
 • Warianty binarne Jakie podatki
 • W kolejnym wiedzowym materiale mamy dla Was kilka słów na temat macierzy Ansoffa.
 • Strategia marketingowa a macierz Ansoffa | Conquest
 • Charakterystyka[ edytuj edytuj kod ] Jak podaje J.

W analizie zależności pomiędzy tymi dwiema zmiennymi bardzo pomocna jest macierz Ansoffa, która wyróżnia cztery alternatywne grupy strategii marketingowych, wynikające z wyboru pomiędzy dotychczasowymi i nowymi rynkami docelowymi i produktami.

Strategia penetracji rynku Strategia ta zakłada dążenie do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje firmie zintensyfikowanie swojej obecności na dotychczasowych rynkach, oferując dotychczasowe produkty. Głównym celem tych działań jest więc zwiększenie zakupów przez stałych odbiorców oraz przez nowych klientów, którzy do tej pory nie byli zainteresowani tego typu produktami lub preferowali wyroby konkurencji.

Cztery opcje rozwoju strategii

Strategię tą wykorzystuje się zazwyczaj w sytuacji dużego stopnia nasycenia rynku. Strategia rozwoju rynku W tej strategii rozwój przedsiębiorstwa następuje w wyniku zwiększenia sprzedaży dotychczasowych produktów poprzez wejście na nowe rynki.

Luka strategiczna Strategia rozwoju rynku — inaczej nazywana strategią rozszerzania rynku. Jest to strategia marketingowa polegająca na: wejściu firmy na nowe rynki zbytu regionalne, krajowe, a nawet zagraniczne z dotychczasowymi produktami. Rozwój rynku wiąże się tutaj z konsekwencją zwiększenia produkcji, a przez to często rozbudowie parku maszynowego, zakładu, zwiększeniu zatrudnienia zarówno na produkcji jak i w dziale handlowym i prawnym; wejście na dodatkowe rynki dzięki znalezieniu nowych zastosowań dla dotychczas wytwarzanych produktów oraz odpowiedniej modyfikacji produktu, poprzez dodanie nowych cech, jak np. Modyfikacja następuje tylko pod warunkiem, że dany produkt można w jakiś sposób udoskonalić, a nabywcy będą w stanie zauważyć zmianę, zdobycie nowych rynków dzięki radyklanej zmianie sposobów sprzedaży i promocji produktów, dostosowanych do oczekiwań i zwyczajów potencjalnych nabywców, zastosowanie odpowiedniej kompozycji marketingu mix usprawniającej te procesy A.

Ekspansja ta oznacza zarówno wychodzenie poza dotychczasowy rynek w sensie terytorialnym, jak również zdobywanie nowych branż i segmentów rynku, na których firma do tej pory nie była obecna np.

Strategia rozwoju produktu W oparciu o tę strategię firma oferuje na tym samym rynku nowe lub zmodernizowane produkty.

Cztery opcje rozwoju strategii

Należy tutaj wyróżnić dwie opcje strategiczne oraz związane z nimi warianty geograficznego oddziaływania na: skalę rynku krajowego — zasięg lokalny, regionalny, ponadregionalny lub ogólnokrajowy, skalę rynku ponadnarodowego- eksport zagraniczny, marketing na rynku światowym.

Zasięg i zróżnicowanie działań marketingowych odgrywa bardzo ważną rolę w strategii rozwoju rynku. Ważne jest tutaj podjęcie decyzji czy w obranej strategii będziemy kierować się marketingiem niezróżnicowanym czy marketingiem zróżnicowanym.

Cztery opcje rozwoju strategii

Marketing niezróżnicowany polega na oddziaływaniu na wszystkich klientów jednym programem operacyjnym.