Dodaj opcje zapasow.

W sekcji Wiersze kliknij opcję Nowy. Kliknij opcję Wiersze, aby otworzyć formularz Wiersze arkuszy zapotrzebowania na pozycje. Użyj tego jeśli chcesz wiedzieć ile posiadasz sztuk produktów w danej grupie. Wybierz towary, które mają być uzupełniane w stałych lokalizacjach. Aby usunąć warianty, zaznacz pole odpowiadające ofercie i kliknij Usuń zaznaczenie.

Korzysta z aparatu w telefonie by skanować kody kreskowe.

Jak pracować z Korektami zapasów Tematy Funkcja Korekta zapasów pozwala modyfikować zapasy artykułów i wskazywać przyczynę tej korekty. Korekty zapasów są częścią Zaawansowanego zarządzania zapasami i dostępne tylko Dodaj opcje zapasow. tych użytkowników, którzy subskrybują tą funkcję.

Formularz 'Utwórz korektę zapasów' zostanie otwarty do edycji.

System handlu CFETS.

Z menu rozwijanego wybierz przyczynę korekty i wybierz sklep. W polu "Uwagi" można zrobić notatki dotyczące korekty.

Kliknij Nowy do tworzenia arkusza, a następnie wybierz nazwę arkusza. Kliknij opcję Wiersze, aby otworzyć formularz Wiersze arkuszy zapotrzebowania na pozycje.

W sekcji Artykuły dodaj z listy artykułów te, które korygujesz. Jeśli jako powód korekty wybrałeś 'Odbierz artykuły', wypełnij pola 'Dodaj zapas' i 'Koszt' dla każdego artykułu.

Super BB MACD SSA Trading System

Jeśli jako powód korekty wybrałeś 'Ponowny spis inwentaryzacyjny', wypełnij pole 'Liczone zapasy' dla każdego artykułu. Jeśli jako powód korekty wybrałeś 'Strata' lub 'Uszkodzone', wypełnij pole 'Usuń zapas' dla każdego artykułu.

Strategie wyboru chleba i masla

Kliknij przycisk "Skoryguj", aby zakończyć korektę. Następnie, stan zapasów skorygowanych artykułów zostanie zmieniony.

918. Zapasy Co Warto Mieć W Domu

Zobaczysz szczegóły korekty stanu zapasów. Możesz zobaczyć listę wszystkich korekt, jak pokazano poniżej.

Co zrobic z opcjami na akcje pracownikow