Opcje na czas nagrywania w saldzie

Wszelkie informacje na niniejszej stronie w tym informacje o produktach inwestycyjnych nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem lub w których zgodne z prawem nabycie produktów inwestycyjnych nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Transkrybuj nagranie rozmowy— oprócz nagrywania rozmów masz możliwość uzyskania transkrypcji w formacie tekstowym. Jeśli korzystasz z planu Free w Bitrix24, upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie nowych nagrań.

Да.

Opcje na czas nagrywania w saldzie

Шестнадцать. - Уберите пробелы, - твердо сказал Дэвид.

Opcje na czas nagrywania w saldzie

- Дэвид? - сказала Сьюзан. - Ты, наверное, не понял.

Opcje na czas nagrywania w saldzie