Opcje udostepniania informacji o transakcjach, Dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji (ARM, APA,CTP) - Komisja Nadzoru Finansowego

Oferowanie instrumentów finansowych oraz obrót nimi mogą być dokonywane jedynie przy zachowaniu zgodności z właściwymi przepisami prawa. Andruszkiewicza 5. Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostają udostępnione do wyłącznej wiadomości jej odbiorcy. Przejdź do jednostki.

Gdańskie Centrum Multimedialne nie personalizuje wyświetlanych treści.

Gdańskie Centrum Multimedialne nie personalizuje wyświetlanych treści. Andruszkiewicza 5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Opcje udostepniania informacji o transakcjach

Informacje o RODO 25 maja r. Podjęte tam postanowienia dotyczą wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Poniżej prezentujemy wyciąg najistotniejszych elementów Opcje udostepniania informacji o transakcjach przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z naszych serwisów. Informacje dotyczące danych osobowych Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Opcje udostepniania informacji o transakcjach

W przypadku korzystania z serwisów administrowanych przez Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. Mogą to być także inne dane, o ile zostały dobrowolnie podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z wybranych usług naszych serwisów np. Jeśli dana usługa, z której korzysta Użytkownik będzie miała własną notę informacyjną, określającą kwestie przetwarzanych danych, nota ta będzie miała pierwszeństwo w stosunku do informacji przekazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Opcje udostepniania informacji o transakcjach

Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach np. Informacje o podstawie prawnej i celu przetwarzania danych Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie na podstawie prawnej i tylko do czasu, kiedy taka podstawa będzie miała miejsce. Gdańskie Centrum Multimedialne Sp.

Zawarcie umowy W niektórych sytuacjach będziemy przetwarzać dane Użytkownika, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której Użytkownik jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy.

Opcje udostepniania informacji o transakcjach

Może to mieć miejsce np. Prawnie uzasadniony interes Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. Informacje o administratorach danych osobowych Administratorem danych będzie:.

Opcje udostepniania informacji o transakcjach