Opcje udostepniania Microsoft Pracownicy. Najważniejsze funkcje

W aplikacji MS Teams można go porównać do e-zeszytu do robienia notatek, prac domowych i wielu innych Forms - narzędzie do tworzenia ankiet i testów z szeroką gamą ustawień Lists - świetne narzędzie do tworzenia przeróżnych list oraz baz danych Planner - planowanie zadań, przydzielanie zadań, śledzenie postępów w zadaniach, a nawet w projektach Stream - usługa umożliwiająca zamieszczenie filmów i dzielenie się ich treścią między użytkownikami posiadającymi konto Microsoft Outlook - miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami w tym też spotkaniami MS Teams , kontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi. Whiteboard -Tablica jak w szkole? Dowiedz się więcej w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft. Pracownicy mogą też łączyć się ze sobą i ideate, zbierać opinie lub współpracować w kierunku wspólnych celów. Jak udostępniać tylko niezbędną zawartość Najważniejsze wskazówki dotyczące udostępniania witryn Jeśli udostępniasz użytkownikowi całą witrynę, będzie on mógł zalogować się do tej witryny i korzystać z niej jak jej pełnoprawny członek. Za pomocą aplikacji Microsoft Teams można utworzyć kanał zasobu pracownika na płycie z nowymi pracownikami.

Opcje udostepniania Microsoft Pracownicy

Aplikacja wspiera prowadzenie zajęć w formie kontaktowej. W połączeniu z innymi narzędziami i usługami Microsoft, funkcjonalność aplikacji MS TEAMS może być dostosowana do potrzeb określonego działu, zespołu czy też wydziału: SharePoint -  bezpieczne miejsce do przechowywania, organizowania i udostępniania informacji oraz uzyskiwania do nich dostępu z każdego urządzenia, może również służyć do tworzenia witryn dla poszczególnych działów, jak również do usprawniania wielu procesów wewnątrz organizacji.

OneDrive — przechowywanie i udostępnianie dokumentów w chmurze Microsoft dla studentów i pracowników.

Opcje udostepniania Microsoft Pracownicy

W aplikacji MS Teams można go porównać do e-zeszytu do robienia notatek, prac domowych i wielu innych Forms - narzędzie do tworzenia ankiet i testów z szeroką gamą ustawień Lists - Opcje udostepniania Microsoft Pracownicy narzędzie do tworzenia przeróżnych list oraz baz danych Planner - planowanie zadań, przydzielanie zadań, śledzenie postępów w zadaniach, a nawet w projektach Stream - usługa umożliwiająca zamieszczenie filmów i dzielenie się ich treścią między użytkownikami posiadającymi konto Microsoft Outlook - miejsce do zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami w tym też spotkaniami MS Teamskontaktami oraz innymi informacjami osobistymi i zespołowymi.