Opcje zarzadu Chicago Handel

Obie giełdy jako pierwsze wprowadziły w latach During this investigation, it was realized that the open-outcry system could be abused. Przydzielane na podstawie Planu Opcje nie będą mogły być wykonane przed przeprowadzeniem emisji warantów subskrypcyjnych przez Spółkę zgodnie z postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 5 marca roku por. Ale czy nie stracą klienci obu platform?

Jednakże od samego początku istnienia Giełdy opracowywano zasady działalności na rynku terminowym tworzone przy udziale polskich inwestorów, jak również specjalistów z Chicago Board of Trade — wtedy największej na świecie giełdy terminowej.

Opcje zarzadu Chicago Handel

Początkowo głównym akcjonariuszem Giełdy była Fundacja na Rzecz Giełdy Paszowo-Zbożowej, a w roku nastąpiło rozproszenie akcjonariatu. Do grona akcjonariuszy dołączyły banki i wiele firm z branży rolno-spożywczej.

Pierwsze kontrakty terminowe wprowadzono do obrotu 20 stycznia roku. Były to kontrakty na dolara i markę niemiecką, zastąpioną w kwietniu Opcje zarzadu Chicago Handel przez euro.

Opcje zarzadu Chicago Handel

W roku wprowadzono na WGT S. Wpłynęło to pozytywnie na wzrost zainteresowania także rynkiem instrumentów pochodnych. Dzięki temu Giełda wprowadziła wiele nowych produktów. W roku wprowadzono kontrakty na obligacje 2, 5 i 10 letnie.

Opcje zarzadu Chicago Handel

W roku poszerzono ofertę o kolejne kontrakty m. Kontrakty cieszące się największym zainteresowaniem na WGT S. Od roku do końca roku na WGT S. Warszawskiej Giełdzie Towarowej S. W roku nastąpiło wydzielenie dwóch spółek. Były to: e-WGT S. Natomiast w roku powołano do życia Polski Rynek Terminowy S. PRT S.

Opcje zarzadu Chicago Handel