Szybkie opcje zapasow

Ustalenie optymalnej ilości zamawianych surowców zależy głównie od zapotrzebowania materiałowego produkcji, wymogów magazynowania oraz sytuacji na rynku zaopatrzeniowym. Metoda ta pozwala znaleźć zależności pomiędzy danymi wejściowymi, a pożądanym wynikiem.

Czy utrzymywane są optymalne poziomy zapasów? Czy łańcuch dostaw jest efektywnie zarządzany?

Optymalizacja zarządzania zapasami w SAP ERP

To pytania, na które chcą znać odpowiedź prawie wszystkie przedsiębiorstwa. Jednak odpowiedzi na nie są często diametralnie różne, w zależności od raportów prezentowanych na spotkaniach zarządczych. Moim zdaniem źródłem tego problemu są raporty budowane poza systemem, w Excelu. Każde spotkanie omawiające te raporty zaczyna się od burzliwego ustalenia czyj arkusz jest właściwy, czyj raport prezentuje prawdziwszą prawdę.

W niniejszym artykule przedstawiam zestaw narzędzi pozwalających raportować zapasy bieżące, średnie, zapasy martwe, rotację zapasów i pozycje trudno zbywalne, a także zakresy pokrycia.

Szybkie opcje zapasow

Po prostu są i czekają na wykorzystanie. Najczęściej raporty są analizowane na poziomie poszczególnych zakładów.

Do czego służy raport klasyfikacji sprzedaży ABC? Raport ten może pomóc odpowiedzieć na pytanie, które z towarów stanowią największą część obrotu, które zaś stanowią marginalną część. W przypadku usług należy ocenić opłacalność świadczenia takich usług w stosunku do ich pracochłonności.

To pole pojawia się na ekranie wszystkich raportów wykorzystujących dane o zużyciu konsumpcji indeksów materiałowych, czyli np. Można ją wyświetlić w danych podstawowych materiału transakcja MM03 w ostatniej zakładce w danych dodatkowych.

Szybkie opcje zapasow

Statystyka jest agregowana w zadanym okresie tj. Jeśli jest zaznaczone, zużycie jest obliczane na podstawie dokumentów Szybkie opcje zapasow.

Szybkie opcje zapasow

Kiedy uczę użytkowników SAP wykorzystywania tych raportów, często okazuje się, że okresy agregacji statystyk zużycia są niepoprawnie ustawione i statystyka wymaga odświeżenia. Analiza wyników raportów Poniżej przykład wyniku listy zapasów bieżących: Sumaryczna wartość zapasów jest wyświetlana w nagłówku, a sama lista jest automatycznie sortowana malejąco wg wartości zapasu poszczególnych indeksów.

Ostatnie dwie kolumny prezentują odpowiednio procentowy udział indeksu w sumarycznej wartości zapasów oraz udział skumulowany.

Szczególnie użyteczna jest ta ostatnia kolumna, która umożliwia wygodne zawężenie zakresu indeksów do dalszej analizy.

  1. Pomocnym instrumentem w kontroli struktury i wielkości zamówień jest analiza optymalizacji wielkości zamówień.
  2. Automatyczny system handlowy Blue Fave Trading
  3. Transakcje opcji akcji Rd
  4. Под визг покрышек, в снопе искр Беккер резко свернул вправо и съехал с дороги.
  5. Optymalizacja zarządzania zapasami w SAP ERP – Polska Grupa Użytkowników SAP
  6. Nie dotykaj opcji binarnych
  7. Bitcoin Udirba Money online
  8. Proces magazynowania – Encyklopedia Zarządzania

Zatem ten obszar należy analizować dokładniej, gdyż daje on największe możliwości optymalizacji. Te sam format prezentacji wyników obowiązuje we wszystkich prezentowanych raportach. Wszystkie zawierają te same funkcje interaktywne Reader mozliwosci handlowych. SAP ERP umożliwia budowanie segmentów ABC wg ilości lub udziału procentowego oraz określenie ich granic na podstawie ilości indeksów materiałowych lub wartości, a granice przedziałów mogą być dowolnie definiowane.

To tylko przykład procesu. Nie traktuj go jako idealny wzorzec, a raczej jako wersję poglądową. Proces magazynowania obejmuje działania operacyjne związane z składowaniem towaru oraz działania manipulacyjne wykonywane zgodnie z określonymi warunkami organizacyjnymi i technologicznymi. Działania manipulacyjne zawierają przepływ dóbr materiałowych przyjmowanie, przemieszczanie wewnątrz magazynu, wydawanie oraz gromadzenie i przetwarzanie towarów kompletowanie, konserwacja.

Wszystkie wykresy prezentują całkowitą historię wybranego indeksu. Spójrzmy na przykład skumulowanych przyjęć Szybkie opcje zapasow biała i wydań linia zielona. Wykres wydań pokazuje w miarę stabilną konsumpcje w okresie od marca do września przerywana żółta linia i wzrost w listopadzie i grudniu przerywana niebieska linia wynikający najprawdopodobniej z sezonowości.

Choć konsumpcja popyt na ten indeks jest dość przewidywalna stałe nachylenie zielonego wykresu w obu okresachto podaż wykres biały tego indeksu jest zarządzana w nieoptymalny sposób — widać nadmierne budowanie zapasów maj i lipiec ; długi, pięciomiesięczny okres lipiec — listopad braku działań podażowych, którego skutkiem Szybkie opcje zapasow braki zapasów w październiku i listopadzie.

Klasyfikacji ABC sprzedaży

Wykres czerwony u samego dołu obrazuje poziomy zapasów. Widać tutaj znaczne możliwości poprawy. Spójrzmy na jeszcze jeden przykład analizy tym razem samego wykresu zapasów i rezultat jaki udało się osiągnąć po wdrożeniu działań optymalizacyjnych: W niniejszym artykule pokazałem podstawowe możliwości zestawu standardowych raportów w systemie SAP ERP.

Stanowią one potężne narzędzia do wyszukiwania obszarów możliwej optymalizacji łańcucha dostaw oraz analizowania danych historycznych.

#3 TIMELAPSE - Nowa przyczepa i sprzedaż zapasów z silosów! - FS 17 Platinum Edition PL