Tworz opcje zapasow, Wycofywanie zapasów z centrum logistycznego

Jest to pomocne w celu śledzenia zlecenia wycofania zapasów. W polu Do ilości wprowadź liczbę.

Kliknij Nowy do tworzenia arkusza, a następnie wybierz nazwę arkusza. Kliknij opcję Wiersze, aby otworzyć formularz Wiersze arkuszy zapotrzebowania na pozycje.

Tworz opcje zapasow

Kliknij opcję Wiersze arkusza, a następnie wybierz opcję Tworzenie wierszy, aby otworzyć formularz Tworzenie wierszy arkusza dla proponowanego Tworz opcje zapasow poziomu zapasów. Skonfiguruj okres, dla którego chcesz zbadać transakcje magazynowe, wybierając daty w kalendarzach Od dnia i Do dnia.

Tworz opcje zapasow

Aby odfiltrować i wybrać towary, kliknij przycisk Wybierz. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć wiersze na karcie Przegląd, na której wskazywane są minimalne ustawienia zapasów dla wybranych towarów.

Tworz opcje zapasow

Kliknij opcję Wiersze arkusza, a następnie wybierz opcję Obliczanie propozycji, aby otworzyć formularz Obliczanie propozycji dla minimalnego poziomu zapasów. Wybierz metodę obliczania nowych minimalnych poziomów zapasów oraz określ, czy obliczona wartość Propozycja ma być przenoszona do pola Nowa wartość minimalna.

Tworz opcje zapasow

Kliknij przycisk OK. Nowy minimalny poziom zapasów można także wprowadzić ręczni Patrz również Czy ta strona jest pomocna? Tak Czy chcesz coś dodać do tej opinii?

Jak zrobić kopię zapasową w smartfonie?