Opcjonalne strategie.

The aim of this paper is to present factors which increase likelihood of some expected effects of business relationships development. Jeżeli chodzi o specyfikę epok to ideałem, do którego dążę jest wyciągniecie podobnych wniosków co historyczne na temat najlepszego ugrupowania i proporcji rodzajów wojsk na podstawie doświadczenia z relatywnie prostych zasad systemu. Prowadziło to do nadmiernie skoordynowanych działań oderwanych zgrupowań wojsk. Mniej postawiona na wiedzę historyczną a bardziej na uzyskanie doświadczenia na własnych błędach, które mogą pobudzić do szukania rozwiązań historycznych. Wymaga to od uczestników skoncentrowania się bardziej na trzymaniu realiów niż na wygraniu starcia co jest niestety dość utopijne jeśli ma to być rozrywką a nie pracą historyczną. Te zagadnienia były dotychczas zupełnie pominięte.

Determinants of beneficial relationships with customers - searching for optional strategies of relationship marketing on B2B market Języki publikacji PL Abstrakty Obecny etap w rozwoju marketingu relacji skłania do podjęcia prac porządkujących w zakresie czynników mających wpływ na rozwój relacji pomiędzy sprzedawcą i nabywcą na rynku B2B. Celem artykułu jest przedstawienie modelu czynników, które mają wpływ na występowanie korzystnych, a więc oczekiwanych skutków relacji pomiędzy kontrahentami instytucjonalnymi.

W artykule Opcjonalne strategie.

Opcjonalne strategie.

zależności przyczynowe zaobserwowane dotychczas w obrębie relacji wymiennych i na tej podstawie przedstawiono strukturalny model relacji. Dla konstrukcji modelu w artykule oparto się przede wszystkim na tych zależnościach, które zostały zweryfikowane w drodze ilościowych badań empirycznych. W artykule omówiono również czynniki kontekstowe, pomocne w ocenie uniwersalności zależności zawartych w modelu.

Opcjonalne strategie.

Na końcu artykułu zaproponowano opcjonalne strategie, które nawiązują do czynników występujących w modelu i mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa w celu rozwoju korzystnych relacji z klientami na rynku B2B. The aim of this paper is to present factors which increase Opcjonalne strategie.

of some expected effects of business relationships development. In the paper casual relationships Opcjonalne strategie. within business relationships are analysed and as a result the structural model of relationships is presented.

Opcjonalne strategie.

The model is based mostly on results of quantitative empirical researches. Also some contextual factors, which determine the generality of the presented model are discussed. Optional strategies aimed at customer relationships development which refer to factors included in the model are described at the end of the article.

Opcjonalne strategie.