FX Opcjonalna roznica stopy procentowej, EUR-Lex - O - EN - EUR-Lex

I tak wielkość lota ma następujące nominały i odpowiadające im wartości jednego pipsa: 1 lot — [jednostek] waluty bazowej pierwszej w parze , czyli otwierając pozycję długą o wielkości 1 lota zawieramy kontrakt kupna jednostek waluty bazowej. Innymi słowy obracamy walutami o różnych stopach procentowych i tym samym w celu zniwelowania tego wpływu na rentowność naszej pozycji stosuje się tzw.

Obniżka stóp procentowych o 25 pb dziś wieczorem jest powszechnie oczekiwana.

Kredyt Hipoteczny - Wybrać stałą czy zmienną stopę procentową?

Rynek stopy procentowej dyskontuje redukcję o 29 pb, co sugeruje, że część uczestników jest otwarta na głębszy ruch. Jakkolwiek obniżka o 50 pb nie jest technicznie do wykluczenia, przeciw takiemu scenariuszowi przemawiają cztery powody.

FX Opcjonalna roznica stopy procentowej Jaki jest dobry odsetek do zlamania Kriptovaliut

Po pierwsze szef oddziału Fed w St. Po drugie, kiedy słowa szefa nowojorskiego Fed Johna Williamsa zostały odebrane jako głos za obniżką o 50 pb, w bezprecedensowym ruchu rzecznik oddziału Rezerwy Federalnej pospieszył ze sprostowaniem, jakoby słowa Williamsa były tylko wyrazem jego indywidualnej opinii. Po trzecie w gronie decydentów wciąż są jastrzębio nastawieni członkowie, którzy woleliby wstrzymać decyzję o luzowaniu polityki, będąc gotowym odmówić podpisania komunikatu pod decyzją o cięciu o 50 pb.

Tworzenie raportu o transakcjach bankowych z korektami przeszacowań w walucie obcej

Rozłam w łonie Fed byłby szkodliwy dla reputacji banku. Wreszcie po czwarte, decydując się na obniżkę o 50 pb, Fed może wzbudzić przeświadczenie, że wie więcej o złym stanie gospodarki niż rynek, co finalnie może odnieść przeciwny od zamierzonego skutek.

FX Opcjonalna roznica stopy procentowej Warianty binarne FXPRO

Przy silnym konsensusie wokół tego, co Fed zrobi w lipcu, odnośnie strategii na kolejne miesiące zdania są podzielone. Ale pojawiają się głosy, że sytuacja w gospodarce USA uległa ostatnio poprawie i nie ma powodu ciąć więcej, niż tylko raz. Biorąc jednak pod uwagę, że rynek stopy procentowej wycenia pb obniżek na przestrzeni 12 miesięcy, Fed jest pod presją by przynajmniej zasygnalizować, że otwiera drogę dla kolejnych kroków w kierunku luźniejszej polityki.

Pierwsze cięcie

Obawiamy się, że rynek USD mógł przereagować z odjęciem z wyceny wcześniejszej i inwestorzy mogą być zaskoczeni tym, jak prezes Powell na konferencji będzie chciał zasygnalizować otwartość Fed do startu cyklu obniżek.

Sporo będzie zależeć od tego, czy Fed będzie chciał istotnie zaakcentować szanse FX Opcjonalna roznica stopy procentowej cięcie już na kolejnym posiedzeniu we wrześniu, gdyż to automatycznie wzbudzi oczekiwania, że tworzy się miejsce dla trzech obniżek do końca r.

FX Opcjonalna roznica stopy procentowej Najlepsza para parakow binarnych

Byłoby to silne zaskoczenie dla rynku dolara, jednak FX Opcjonalna roznica stopy procentowej scenariusz wydaje nam się mało realny, biorąc pod uwagę, że Fed preferuje nie wstrząsać rynkami.

Oczekiwalibyśmy mniej jasnego przekazu pozostawiającego opcjonalność dla kolejnego ruchu między wrześniem a październikiem.

To powinno wystarczyć, by osłabić dolara o ok.

FX Opcjonalna roznica stopy procentowej Opcja Handel tak bank