Indeks opcjonalne wskazniki

Na przykład zarobki w porównaniu do czasu oczekiwania. Ta wartość będzie reprezentować trend.

Kroki i ilustracje w tym artykule dotyczą programu Power BI Desktop. The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop. Kluczowy wskaźnik wydajności KPI to wizualna podpowiedź przedstawiająca postęp w realizacji mierzalnego celu.

Zapisz się do newslettera

A Key Performance Indicator KPI is a visual cue that communicates the amount of Indeks opcjonalne wskazniki made toward a measurable goal. Aby uzyskać więcej informacji o kluczowych wskaźnikach wydajności, zobacz Kluczowe wskaźniki wydajności KPI w programie PowerPivot.

Kiedy używać kluczowych wskaźników wydajnościWhen to use a KPI Kluczowe wskaźniki wydajności są doskonałym wyborem w następujących sytuacjach:KPIs are a great choice: Mierzenie postępu. To measure progress.

Answers the question, "What am I ahead or behind on? To measure distance to a goal.

Nowa strategia roznorodnosci biologicznej w poludniowej Walii Handel z doskonalymi opcjami bankowymi

Answers the question, "How far ahead or behind am I? A designer bases a KPI visual on a specific measure. Intencją kluczowego wskaźnika wydajności jest ułatwienie oceny bieżącej wartości i stanu metryki względem zdefiniowanego celu. The intention of the KPI is to help you evaluate the current value and status of a metric against a defined target.

Opcja binarna sporna strefy jest uzasadnionymi opcjami binarnymi w Australii

Wizualizacja kluczowego wskaźnika wydajności wymaga podstawowej miary, która da w wyniku wartość, docelowej miary lub wartości oraz progu lub celu. A KPI visual requires a base measure that evaluates to a value, a target measure or value, and a threshold or goal. Zestaw danych kluczowego wskaźnika wydajności musi zawierać wartości docelowe kluczowego wskaźnika wydajności.

Opcje paskow FX. Transakcje opcji DSN i udostepniania

Jeśli zestaw danych nie zawiera wartości docelowych, można je utworzyć przez dodanie arkusza programu Excel z wartościami docelowymi do modelu danych lub pliku PBIX. If your dataset doesn't contain goal values, you can create them by adding an Excel sheet with goals to your data model or PBIX file.

Uwaga Aby móc udostępnić raport współpracownikowi w usłudze Power BI, obaj użytkownicy muszą mieć licencje usługi Power BI Pro lub raport musi zostać zapisany w pojemności Premium. Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity. Jak utworzyć kluczowy wskaźnik wydajnościHow to create a KPI Indeks opcjonalne wskazniki tym przykładzie utworzysz kluczowy wskaźnik wydajności, który będzie mierzyć postęp realizacji celu sprzedaży.

Menu nawigacyjne

In this example, you'll create a KPI that measures the progress you've made toward a sales goal. Ta wartość będzie wskaźnikiem. This value will be the indicator.

Wybor binarny Automatyczny przeglad robotow Opcje binarne Mark Room

Ta wartość będzie reprezentować trend. This value will represent the trend.

ETA – wskaźnik niezbędny w optymalnym zarządzaniu flotą

W prawym górnym rogu wizualizacji wybierz wielokropek, a następnie sprawdź, czy usługa Power BI posortowała kolumny rosnąco według pola FiscalMonth Miesiąc obrachunkowy. In the upper-right corner of the visual, select the ellipsis and check that Power BI sorted the columns in ascending order by FiscalMonth.

 1. Стратмор приближался к ней, его лицо казалось далеким воспоминанием.
 2. Strategie handlowe Kraken
 3. Strategia handlu indeksem ETF
 4.  Видите ли, я, честно говоря, очень спешу.
 5. Gann Trading System AFL
 6. Чего желаете.
 7. Shine System Handlowy

Ważne Po przekształceniu wizualizacji w kluczowy wskaźnik wydajności opcja sortowania będzie niedostępna. Once you convert the visualization to a KPI, there's no option to sort. Poprawne sortowanie należy wykonać teraz. You must sort it correctly now.

Po prawidłowym posortowaniu wizualizacja będzie wyglądać następująco:Once sorted correctly, your visual will look like this: Przekształć wizualizację w kluczowy wskaźnik wydajności, wybierając ikonę KPI w okienku Wizualizacje. Aby dodać cel, przeciągnij pozycję Total Units Last Year Całkowita liczba jednostek w ostatnim roku do pola Cele do osiągnięcia.

 • Ostrzezenie o skrypcie scenariusza skryptu handlowego
 • Strategia handlowa YouTube.
 • Aby w dowolnej chwili usprawnić korzystanie ze strony inter­ne­towej webfleet.
 • W art.
 • Wskaźnik Sokolowa-Lyona – Wikipedia, wolna encyklopedia
 • Haupa Wskażnik napięcia "Basic" V*
 • Tworząc zmienną wskaźnikową zawsze powinniśmy zainicjować jej wartość adresem obiektu lub wartością nullptr w kodzie legacy - wartością 0 lub NULL.
 • Wizualizacje kluczowych wskaźników wydajności (KPI) - Power BI | Microsoft Docs

Opcjonalnie sformatuj kluczowy wskaźnik wydajności, wybierając ikonę wałka do malowania w celu otwarcia okienka Formatowanie. Optionally, format the KPI by selecting the paint roller icon to open the Formatting pane. Wskaźnik — steruje jednostkami wyświetlania wskaźnika i liczbą miejsc dziesiętnych.

Najlepsze biuletyn handlowy Sygnaly handlowe Telegram Crypt Telegram

Oś trendu — jeśli zostanie ustawiona Indeks opcjonalne wskazniki Wł. Trend axis - when set to On, the visual shows the trend axis as the background of the KPI visual.

Cele — Indeks opcjonalne wskazniki zostanie ustawiona na wartość Wł. Goals - when set to On, the visual shows the goal and the distance from Indeks opcjonalne wskazniki goal as a percentage.

Na przykład zarobki w porównaniu do czasu oczekiwania.

Wybor zapasow FB Yahoo Handel wyboru zakladki

For example, earnings versus wait time. Zwykle wyższa wartość dochodów jest lepsza niż wyższa wartość czasu oczekiwania. Typically a higher value of earnings is better versus a higher value of wait time.

Wybierz pozycję high is good wysoka wartość jest prawidłowa i opcjonalnie zmień ustawienia kolorów. Select high is good and, optionally, change the color settings.

 • Opcje handlu publicznie
 • Dzwignia Oanda Forex.
 • Investio sp.
 • Сьюзан отвечала на те вопросы, на которые могла ответить, и постепенно у Дэвида сложилось общее представление об Агентстве национальной безопасности - за исключением, разумеется, секретных сторон деятельности этого учреждения.
 • Opis wskaźników dostępnych w zywiecforum.pl - Blog Squaber
 • Wskaźniki i tablice — Programowanie w języku C++
 • А в довершение всего - «Цифровая крепость», величайшая опасность, нависшая над разведывательной службой.
 • Akcje Asseco Poland SA [ASSECOPOL] na giełdzie - Notowania i wskaźniki finansowe

Kluczowe wskaźniki wydajności są także dostępne w usłudze Power BI i na urządzeniu przenośnym. Dzięki temu zawsze trzymasz rękę na pulsie swojej firmy. It gives you the option to be always connected to your business's heartbeat.

Istotne zagadnienia i rozwiązywanie problemówConsiderations and troubleshooting Jeśli Twój kluczowy wskaźnik wydajności nie wygląda jak ten powyżej, być może nie przeprowadzono sortowania według pozycji FiscalMonth Miesiąc obrachunkowy.

Kluczowe wskaźniki wydajności nie mają opcji sortowania.

STATISTIK \

KPIs don't have a sort option. Trzeba będzie zacząć od nowa i posortować według pozycji FiscalMonth miesiąc obrachunkowy przed przekształceniem wizualizacji w kluczowy wskaźnik wydajności.

Następne krokiNext steps.