Marginalne warianty binarne.

Wersja 1. Będziesz wiedział, który zbiór jest przeznaczony do handlu, a który należy przetrzeć, aby uniknąć. Najlepsza jest funkcja Skanowania Zoomu, która może znaleźć coś, co skacze do handlu, a co nie skacze do handlu na określony dzień. W tej obciążonych lub odstawionych jednostek, tym pracy analizujemy ceny uzyskiwane przy samym podnosiłyby koszty rekompensat. Piątek,

Rynkowe modele obrotu, formułujące zadania optymalnego doboru i obciążenia jednostek wytwórczych na podstawie ofert, stawiają nowe wyzwania przy wyznaczaniu cen energii. Problem optymalnego obciążenia jednostek wytwórczych ma charakter ciągły ile generowaćjednak problem doboru jednostek do pracy wymaga dyskretnych decyzji czy generować.

Dobór jednostek do pracy ma znaczący wpływ na całkowity koszt wytwarzania, z powodu m. Marginalny koszt wytwarzania nie może w adekwatny sposób określać ceny rynkowej, pojawia się więc potrzeba stosowania odpowiednich mechanizmów rynkowych lub pozarynkowych.

Ind DivPeakTroughSto SW v1 – Opcje binarne Wskaźniki

Praca analizuje modele wyceny obrotu przy dyskretnych zmiennych, odnosząc się w przykładach ilustracyjnych do efektu, jaki stosowane rozwiązania mogą mieć na właściwości ceny energii.

Deregulacja rynków energii elektrycznej wiąże się ze W tej pracy przeanalizowano modele wyceny obrotu stosowaniem nowych, opartych na aukcjach, rynku scentralizowanego, opracowane tak aby konkurencyjnych mechanizmów marginalne warianty binarne. energią i poprawiać warunki rynkowej konkurencji.

Obrót energią musi jednak podlegać Nieefektywność cen na rynkach swobodnych regulacjom i ograniczeniom, tak jak na wszystkich omawiają np. Złożone czynniki, od których zależy produkcja i dystrybucja energii i usług W organizacji handlu scentralizowanego wymagają koordynacji przy planowaniu wytwarzania i swobodnego podstawową różnicę stanowi ilość oraz przy obrocie tymi produktami.

Aukcje mogą informacji, które uczestnicy przekazują poprzez pełnić rolę mechanizmów koordynacyjnych, pod oferty w procesie aukcyjnym. Proste oferty, warunkiem, że są w stanie uchwycić te złożone określające za ile, oraz ile energii wytwórca chce procesy planowania, produkcji i dystrybucji.

To właśnie te zarówno tych stosowanych na rzeczywistych rynkach charakterystyki należą do nich najczęściej jak i modeli teoretycznych. Każdy z nich różni się minimalny poziom generacji, czasy i koszty szczegółowymi rozwiązaniami w zakresie uruchomień koszty stałe wymagają wprowadzenia poszczególnych kluczowych czynników opisujących dyskretnych zmiennych decyzyjnych do modelu rynek, zwłaszcza rynek krótkoterminowy dnia optymalizacji obrotu, którym Przyklad forex. się aukcje następnego.

Identyfikuje się jednak dwa zasadnicze przy wyborze ofert do realizacji. W obu przypadkach uczestnikami rynku po stronie Zatem aukcje scentralizowane formułują i rozwiązują podaży są indywidualni, zorientowani na zysk rynkową postać zadania optymalizacji obciążeń i wytwórcy.

Na rynku stosującym aukcje doboru jednostek do pracy.

IQ opcja Automatyczne oprogramowanie handlowe

Rozwiązanie zadania scentralizowane są oni zobligowani do zawierania określa, które oferty zostaną przyjęte do realizacji. Oznacza to Omel. Natomiast przy swobodnym, wolnym handlu również, że ceny nie mogą być produktem przecięcia odpowiedzialność za spełnienie wszelkich ograniczeń tych krzywych.

  1. Ind DivPeakTroughSto SW v1 – Opcje binarne Wskaźniki – Wszystko o opcjach binarnych
  2.  Табу Иуда, - произнес тот как ни в чем не бывало.
  3. Brokerzy demonstracyjny dla najlepszych opcji binarnych

Ponieważ marginalny koszt leży po stronie wytwórców np. Aukcje swobodne wydają ceny rynkowej, pojawia się potrzeba stosowania się najlepszym sposobem organizacji rynku dnia odpowiednich modeli wyceny obrotu lub następnego, jeśli bierze się pod uwagę mechanizmów pozarynkowych. Z kolei aukcje dyskretnych zmiennych ze względu na właściwości scentralizowane zapewniają właściwą koordynację, uzyskiwanych cen energii.

Omówiono wady Str. Celem aukcji scentralizowanej jest mechanizm wypłat dodatkowych. Wskazujemy, że minimalizacja kosztów wytwarzania energii oraz próba łagodzenia tych wad skutkuje pogorszeniem kosztów zmiany stanu pracy jednostek w krótkim jakości uzyskiwanych cen, marginalne warianty binarne. nie przekazują horyzoncie czasu. W każdej godzinie są planowane poprawnych sygnałów rynkowych.

Analizujemy obciążenia jednostek tak, aby zaspokoić również alternatywny mechanizm wyceny, opierający zapotrzebowanie przy najniższych kosztach i się na modelu optymalizacji wyznaczającym ceny i spełnieniu zgłoszonych ograniczeń.

W celu zilustrowania Zadanie optymalizacji może być formułowane jako wpływu stosowanego modelu na ceny rynkowe zadanie programowania liniowego, mieszanego przedstawiono analizę symulacji obrotu, przy różnych MILPw którym decyzje dotyczące zasobów profilach zapotrzebowania i innych warunków opisują zmienne binarne stanu pracy jednostka rynkowych.

Następnie 3. Jednym z zasadniczych elementów wymaganych do Porównujemy dwa modele wyceny: tradycyjny model utworzenia konkurencyjnego rynku energii cen marginalnych i model minimalizujący elektrycznej jest istnienie otwartego, sprawiedliwego rekompensaty. Analiza teoretyczna została poparta i efektywnego mechanizmu ustalania ceny energii.

Podsumowanie poruszanej analizować z różnych perspektyw, jedną z istotnych tematyki zawarto w końcowym rozdziale pracy. Na rynku energii jest wskazane, aby ceny obrotu spełniały 2. Koszty uruchomień mogą być zależne od czasu rosną wraz z długością W tej pracy analizujemy i porównujemy typową czasu odstawienia jednostki. Marginalne warianty binarne. pracy metodę wyceny stosującą ceny marginalne oraz określają np. Uwzględnienie tych składników ofert wprowadza 3. Na rynkach stosujących aukcje scentralizowane obrót Model obrotu stosowany przez operatora rynku rozlicza się w oparciu o rynkowe ceny marginalne, formułuje rynkową wersję zadania optymalnego określone przez zmienne dualne ograniczeń na bilans doboru i obciążenia jednostek wytwórczych na energii w poszczególnych godzinach.

Ceny podstawie złożonych ofert. Przyjmuje się, że oferty marginalne wyznaczane są na podstawie zmiennych odzwierciedlają rzeczywiste koszty i ograniczenia ciągłych poziomu generacji, odzwierciadlają jedynie Nr 2 00 - Rynek Energii Str. Od trudności wiążące się z próbą ustanowienia zmiennych dyskretnych zależą koszty uruchomień, rynkowych reguł ujęcia dodatkowych wypłat koszty stałe i ograniczenia pracy, pominięte przez w schemacie cen marginalnych.

Trzeba tu jeszcze mechanizm cen marginalnych. Z tego powodu ceny uwypuklić inny Strategia konwersji danych Oracle EBS, z którym metoda cen marginalne nie zapewniają równowagi rynku, w marginalnych marginalne warianty binarne.

nie radzi na rynku stosującym szczególności nie zapewniają pokrycia wszystkich aukcje scentralizowane.

(PDF) Zoltowska | Izabela Żółtowska - zywiecforum.pl

Podstawowy paradygmat kosztów ofertowych wytwórców. Zasadę tę energii, które mają bezpośredni związek ze stanem można ująć w następujący sposób: żaden uczestnik pracy jednostek odbywa się w sposób pozarynkowy rynku nie będzie akceptował utraty zysku, jeżeli na aukcjach scentralizowanych.

W ten sposób są mógłby jej uniknąć przez zmianę harmonogramu. Typowy proces wygląda następująco: Otóż przyznawane wytwórcom pozarynkowe wypłaty po wyznaczeniu efektywnych harmonogramów pokrywające straty nie rozwiązują problemu braku generacji energii określane są rynkowe ceny energii motywacji do realizacji wyznaczonych w procesie w poszczególnych godzinach.

Obecnie EBC kupuje 80 miliardów euro miesięcznie, ale kwota ta zostanie obniżona do 60 miliardów w kwietniu i rozpocznie się do końca roku. Piątek, Niemcy mają marginalne warianty binarne. nadwyżkę handlową, która utrzymuje bilans handlu euro2. W grudniu zaobserwowano nadwyżkę w wysokości 18,4 mld euro, a podobny poziom 19,2 marginalne warianty binarne.

euro. Francuska produkcja przemysłowa. Francuska produkcja przemysłowa spadła o 0,9 w grudniu. Odbicie jest prawdopodobnie teraz: 0. Potem spadł do nowych niskich poniżej 1, Techniczne linie od góry do dołu: Wysokość swingu 1, jest wysoka w grudniu i pozostaje ostra. I podąża ściśle. Para nie była w stanie złamać 1. Ostatni niski poziom 1, wynika ściśle. Poniżej znajdziemy wieloletnią niską wartość 1.

Tylko 1, oddziela parę od parzystości w tym punkcie. Wydaje się, że odzyskał magię po kilku nieudanych próbach i mógł z pewnością trafić we wspólną walutę, gdy inflacja bazowa pozostała bez zmian. W Stanach Zjednoczonych, a Trump może znowu zawiść, zdecydowanie dominuje jastrzębi Rezerwy Federalnej.

Nasz najnowszy podcast zatytułowany jest wędrówka Marzec Macron i Mario DraghiOANDA plików cookie, Oanda Japan Ltd. Dlatego Fusion Media nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe poniesione w wyniku korzystania z Warianty Riale FX4. danych.

Fusion Media lub osoby zaangażowane w Fusion Media nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie w wyniku uzależnienia od informacji, w tym danych, notowań, wykresów i sygnałów buysell zawartych w tej witrynie.

Proszę być w pełni poinformowany o ryzyku i kosztach związanych z obrotem rynkami finansowymi, jest to jedna z najbardziej ryzykownych form inwestycji.

Recenzje systemow handlu swing

Best trading system afl System szybkiego zysku AFL dla Amibroker System szybkiego zysku to kompletny system handlowy na jednolitym wykresie na Amibroker. Daje dobre sygnały sprzedaży kupujących z jasnym poziomem trailing stoploss i celami. Najlepsza rama czasowa dla tego systemu to 15 minut.

L EncodeColor colorGreen z poprzedniego dnia Zamknij. DHiDay niski. Powód: dodaj Kolekcja AFL imgAmibroker Moje kursy handlowe są teraz dostarczane z kompletnym kodem systemu Amibroker dla ponad 20 strategii.

Rynkowe modele obrotu, formułujące zadania optymalnego doboru i obciążenia jednostek wytwórczych na podstawie ofert, stawiają nowe wyzwania przy wyznaczaniu cen energii.

Sprawdź je tutaj. Marginalne warianty binarne. handlowa Amibroker jest bardzo szybka, elastyczna i jest doskonała jako opcja. Iwy użyciu tego oprogramowania od około pięciu lat, a moja kolekcja Amibroker AFL znacznie wzrosła w tym czasie.

Niezależnie od tego, czy jesteś zainteresowany budową systemów obrotu, handlu długoterminowymi trendami, inwestowaniem w spółki typu blue-chip lub zbieraniem zapasów gotówkowych, you będzie w stanie to zrobić i wiele więcej z Amibroker.

Jedna jest biblioteka online Amibroker, a druga forum Yahoo Amibroker. Ostatnio spotkałem się z tą kolekcją systemów Amibroker. I havent delved w to zbyt głęboko, ale systemy są proste i łatwe w obsłudze.

Opcje zapasow Filipinskich.

Są to świetne miejsca, aby rozpocząć naukę o Amibrokerze, ale jak w przypadku większości źródeł wolnego materiału, niektóre polowania są często potrzebne, aby dostać się do dobrych rzeczy. Drugim problemem z jakąkolwiek kolekcją Amlroker AFL jest to, że każdy system handlu, jaki znajdziesz w Internecie, jest dostępny dla każdego, kto używa. Z tego powodu youre dość mało prawdopodobne, aby znaleźć taki, który działa, lub przynajmniej działa dobrze.

Niemniej jednak Amibroker AFL, który można znaleźć w sieci, zawsze może być dostosowywany, zmieniany i wyciągany z własnych środków. Dont zapomnieć o danych Inną ważną rzeczą do zapamiętania podczas korzystania z programu Amibroker jest to, że system handlowy jest tak dobry, jak dane, które używasz. Konieczne jest stosowanie wysokiej jakości, czystych danych o zapasach.

W przeciwnym razie skończysz z wadliwym systemem handlowym, który straci pieniądze w prawdziwym handlu. Korzystam z usług w Norgate Premium Data i jestem bardzo szczęśliwy, szczególnie z nową bazą danych historycznych, która marginalne warianty binarne.

z programu Alpha. Możesz tu bezpłatnie skorzystać z usługi.

AFL w moich kursach Jeśli szukasz programu Amibroker AFL, moje kursy zawierają kolekcję ponad 20 systemów obrotu, niektóre trendy i niektóre z nich zwrotu.

Są one testowane na co najmniej dziesięć lat historycznych danych dotyczących zapasów, a w przypadku mojego nowego kursu śledzenia tendencji do kursu zapasów system i kod zostały przetestowane w ciągu 30 lat. Systemy obrotu pokazane na moich kursach są najlepszymi systemami handlowymi Ive z lat wstecz i badań. Są to proste, proste systemy, które można łatwo wdrożyć codziennie lub co tydzień. Używa bardzo prostego wskaźnika do pomiaru poziomu hałasu w magazynie w celu określenia, kiedy jest tendencja.

W ciągu 10 lat zwróciło 23,93 samochodów i miało tylko jeden rok niższy, który miał miejsce w roku. Możesz tu otrzymać darmową Amlroker Marginalne warianty binarne. System wybiera akcje pensji, które poruszają się w silniejszych trendach, korzystając z filtru opartego na ATR średnia true range function.

Posiada również filtr cen, aby uniknąć naprawdę niepłynnych zapasów grosza.

Algorytm genetyczny strategii handlowej

I te systemy handlowe są również wymienione marginalne warianty binarne. mojej książce, która jest dostępna w Amazonii. Książka jednak nie zawiera żadnych nowych strategii, które dodałem do kursów. I dziennie i za każdym razem, kiedy cena przekroczy i zamknie się powyżej wybranej świecy czasowej linii horyzontalnej wtedy wymagaj ostrzeżenia POPUP, a tym samym pomyśl poniżej linii horyzontalnej i zamknij cenę poniżej linii horyzontalnej.

Obszar wejściowy selektywny czas, selektywna ramka czasowa cena blisko powyżej poziomych linii poziomów cena blisko do poniżej linii poziomej linii Linia daj mi znać Przepraszam, ja dont mają tendencję do programowania niestandardowego. Im pewnie, że są inni, którzy mogą ci pomóc.

[31] Dodawanie w systemie binarnym

Zaczął swoją karierę handlową FTSE i niemieckim Bundem na rzecz domu handlowego w Londynie, a teraz pracuje we własnej firmie. Pisze także za Poszukiwaną Alpha i innymi publikacjami finansowymi. Google Pamiętaj, że transakcja finansowa jest ryzykowna i może wystąpić znaczna utrata kapitału.

Nic na tej stronie nie powinno być interpretowane jako spersonalizowane porady inwestycyjne. Proszę zapoznać się z pełnym zastrzeżeniem. Trend Blaster Wielofunkcyjna analiza ramek Marginalne warianty binarne. Skanowanie Skanowania Czym jest Trend Blaster dla Amibroker Trend Blaster dla Amibroker to zaawansowany system handlu wskaźnikami dla amibrokera, który wykorzystuje algorytm handlu precyzyjnego i podejście wieloetapowe w celu zapewnienia precyzyjnych punktów wejścia i wyjścia.

Wpisy i wyjścia są kodowane mądrze, marginalne warianty binarne. podkreślić dłuższe ramy czasowe. Został zaprojektowany dla Amibroker, wiodącej, powszechnie dostępnej platformy do tworzenia wykresów. Za pomocą tego systemu możesz handlować wszystkimi głównymi zapasami, indeksami, towarami i forex.

Jest to jeden z najlepszych systemów sprzedaży kupna na Amibroker dostępnych na rynku. Jest to również jedyny sprawdzony wgląd w wysoce opłacalny kod amibroker afl. Czytaj więcej, ale najpierw obejrzyj ten film Jak to działa System handlu amibroker afl zawiera sygnały wejściowe i wyjściowe ze strzałką informującą, kiedy kupić i kiedy sprzedać oraz gwiazdę informującą Cię kiedy wyjść.

Prostota zielony kup i czerwony sprzedaży i gwiazdy sĘ. Na ekranie są wyświetlane pełne zatrzymania i potencjalnych celów na potrzeby zarządzania pieniędzmi. W ciągu ostatnich pięciu lat okazało się, że jest bardzo opłacalna, zwłaszcza gdy łączy się z najlepszymi ramkami czasowymi, indeksami lub zapasami i porami dnia. Choć jest dokładna tylko w odniesieniu do dowolnej z tych trzech zmiennych, w celu zapewnienia optymalnej efektywności należy postępować ściśle ze wskazówkami.

Nie każdy handel jest zwycięzcą, ale w przeszłości straty były znacznie mniejsze niż zyski w wielkości. Trend Blaster Trading System wielokrotnie zwiększał liczbę rupii zainwestowanych prawie 13 razy.

Nifty Trading System Na poniższym wykresie zobaczysz 2 transakcje na Nifty przyszłości stanowią łączny zysk powyżej 60 punktów. Nie każdy handel jest taki, każdy handel jest unikalny w handlu systemem. Sprawdź obraz poniżej kliknij na obrazek, aby uzyskać większy widok. Trend Scan Blaster Scan Trader mechaniczny handluje tym samym zapasem lub towarem lub indeksem każdego dnia.

Najlepiej jednak, by nie było w najgorszym czasie obrotu. Jak ustalić, które akcje mają być kupowane mechanicznie na określony dzień Wprowadziliśmy nowe skanowanie o nazwie Trend Blaster Zoom Scan i wie, jak skanować akcje na dzień obrotu, które będą wykonywać. Umieść to tak, dostaniesz 3 typy zapasów, passed OK, passed Słaby i niepowodzony. Musisz unikać nieudanych scripsów na cały dzień. Agresywni handlowcy mogą spróbować przejść ze słabymi stadami.

Ale bezpieczni handlowcy powinni przejść tylko z przejściowymi zapasami OK, a najlepsze dni można kupić w handlu mechanicznym tj. Śledzić wszystkie sygnały ślepo na cały dzień. Korzyści z programu Trend Blaster: w pełni mechaniczny system handlu amibrokerem, nie angażując się w grę.

Friday, 29 December Forex ekeџi Wzrost do 92 co 60 sekund. Gcm forex ek jest zł.

Zarówno opcja Zatrzymaj marginalne warianty binarne., jak i nie zatrzymuj się i odwróć. Funkcja skanowania powiększeń jest dołączona. Będziesz wiedział, który zbiór jest przeznaczony do handlu, a który należy przetrzeć, aby uniknąć.

Tak więc opcja jest opcjonalna i opcjonalna w parametrach. Non stop i reverse odważą Cię przed wprowadzaniem nieprawdziwych transakcji na boki. Nawet współpracuje z wersją testową programu Amibroker z wyłączeniem poszukiwań. Pokaż opcjom stop loss line, nowy dodatek. Agresywny i konserwatywny tryb non stop i reverse, nowy dodatek. Zamknij pozycje na koniec dnia dla handlowców dziennych. Lepsze wsparcie i opór, automatyczne poziomy SR, lepiej niż starszy system.

  • Handluje opcje binarne w Indiach
  • Grupa handlowcow

Alert głosowy, powiadomienie e-mail, nowy dodatek. Ulepszony explorer z celami, zatrzymaj straty i silne lub słabe sygnały. Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy nie handlować, niż kiedy handlować.

Najodpowiedniejsze pasma, crossover i poziomy Fibonacci opcjonalne w parametrach. Działa na wszystkich przedziałach czasowych, więc nadaje się do handlu wewnątrz dnia, obrotu pozycyjnego oraz inwestycji. Podejście wielokrotnego podejścia do ramki, przygląda się wyższemu trendowi ramki czasowej.

Nie ma potrzeby czekania na świecę blisko non stop i wstecz, wjazd i wyjście natychmiast, jeśli nadejdzie sygnał marginalne warianty binarne. niektóre chwile poczynione są w czasie transakcji. Te same parametry zostały przetestowane przez ostatnie cztery i pół roku roczna inwestycja R zainwestowana w każdym roku, handel 1 Nifty oraz 1 dostosowane korekty z maks.

Podatkiem papierów wartościowych w szczegółowych testach to: W ciągu ostatnich sześciu i pół roku system przewyższył indeks Nifty przez ogromny System handlu buysell skanowaniem z filtrem woluminu znajdzie dla Ciebie transakcje w kilka minut. Skanowanie, aby dowiedzieć się, który sygnał jest najbardziej wydajny przy użyciu niebieskiego filtru głośności. Kupuj online za pomocą karty kredytowej Netbanking NRI i nie-indyjczycy mogą płacić odpowiednią kwotę w USD na nasz paypal mail id infiniftygmail.

Nie obsługujemy wersji próbnej w systemie Windows XP, internetu 2G lub wolnym kanale internetowym. System handlowy Trend Blaster dla Amibroker jest dostarczany z bezpłatną ofertą testową na 1 dni. Pamiętaj, że zobaczysz pełną funkcjonalność Trend Blaster w wersji zarejestrowanej przez Amibroker. Trend Blaster bez poszukiwań będzie działał nawet z wersją testową programu Amibroker.

Strategie oprogramowania handlowego

Pobierz przewodniki konfiguracji i użytkowania programu Trend Blaster, zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami instalacji i obsługi oraz napisz do nas swoje imię.

Nazwa systemu handlowego tzn. Trend Blaster Trading System. Trial Installers Pobierz wszystko na swoim biurku przed pytaniem o jakąkolwiek pomoc dotyczącą instalacji StockManiacs Obsługa zdalna DotNet, inne narzędzia i zarządzanie pobieraniem Menedżera pobierania: otrzymasz link pobierania z systemu sygnalizacyjnego Trend Blaster.

To nie jest system handlu otwartego i ograniczona liczba stacji roboczych, więc proszę nie pytać o kod źródłowy. Jeśli jednak zdecydujemy się na szybsze serwowanie. Amibroker: Dostarczamy wersji próbnej Amibroker 5.

Opcje akcji Herce.

Jeśli jednak chcesz zakupić najnowszą wersję programu Amibroker, możesz ją kupić bezpośrednio z oficjalnej strony Amibroker. Dane na żywo: nie jesteśmy dostawcami danych. Możemy jednak zaproponować niektórym przetestowanym dostawcom danych. W każdym razie nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z aktualizacją danych. Uaktualnienia: bezpłatne uaktualnienia systemów handlowych mogą być instalowane przez klienta bez kosztów aż do dzierżawy.

Pełna obsługa poczty e-mail do okresu subskrypcji. Bezpłatna gwarancja Pomoc techniczna: Bezpłatna gwarancja i wsparcie zostaną dostarczone do dzierżawy lub 1 roku, który kończy się pierwszy.

Po bezpłatnym okresie gwarancji w przypadku nowej instalacji, klient musi zapłacić Rs. Bardzo bardzo ważne: po zakupie zawsze poproś o potwierdzenie poczty z helpdeskstockmaniacs i zachowaj go prawidłowo, marginalne warianty binarne. uzyskać roszczenie w przyszłości. W przypadku licencji na wiele komputerów poproś o potwierdzenie poczty, w którym wyraźnie podano wiele licencji na komputer.

Po instalacji użytkownicy muszą wysłać pocztę z powrotem do helpdeskstockmaniacs w ciągu 24 godzin, wspomnieć, że ich dostawa i instalacja są kompletne. Zalecamy wstrzymać lub zdeinstalować oprogramowanie antywirusowe, aby sprawnie działać. Ważne: licencja Trend Blaster jest przeznaczona tylko dla posiadaczy licencji i nie jest zbywalna.