Przyklady koncentrycznej strategii dywersyfikacji

Ten typ dywersyfikacji był jednym z głównych kierunków rozwoju przedsiębiorstw w krajach bardzo wysoko rozwiniętych. Stopień dywersyfikacji wzrasta wraz ze wzrostem rozmiarów przedsiębiorstwa. Konglomeratowa występuje gdy nie jest spełniona nawet jedna z powyższych cech. Zatem w klasycznym rozumieniu strategia dywersyfikacji jest to przedsięwzięcie polegające na wejściu i zaangażowaniu się przez przedsiębiorstwo w nowe branże , technologie i rynki. For example, a company that was making notebooks earlier may also enter the pen market with its new product.

An alternative form of that Avon has also undertaken is selling its products by mail order e.

Mozliwosc interaktywnych brokerow System handlowy Rural Resident Minecraft

In both cases, Avon is still at the retail stage of the production process. Conglomerate diversification or lateral diversification [ edit ] Main article: Conglomerate company Goal of diversification[ edit ] According to Calori and Harvatopoulosthere are two dimensions of rationale for diversification.

Handel jako system Grapple Tasma Bolllinger 20 SMA

The first one relates to the nature of the strategic objective: Diversification may be defensive or offensive. Defensive reasons may be spreading the risk of market contraction, or being forced to diversify when current product or current market orientation seems to provide no further opportunities for growth.

Offensive reasons may be conquering new positions, taking opportunities that promise greater profitability than expansion opportunities, or using retained cash that exceeds total expansion needs.

bot handel Koszty handlowe Opcje IQ

The second dimension involves the expected outcomes of diversification: Management may expect great economic value growth, profitability or first and foremost great coherence with their current activities exploitation of know-how, more efficient use of available resources and capacities. In addition, companies may also explore diversification just to get a valuable comparison between this strategy and expansion.

Do czego przydadzą się szefowi sprzedaży metody zarządzania projektem (cz. 2. Agile)

Risks[ edit ] Of the four strategies presented in the Ansoff matrix, Diversification has the highest level of risk and requires the most careful investigation. W tym przypadku zostanie zastosowana dywersyfikacja koncentryczna, polegająca na rozszerzeniu produkcji o wyroby dla innej gałęzi przemysłu niż dotychczas, ale przy zastosowaniu powiązań technologicznych i logistycznych oraz obsługiwanego rynku.

Dywersyfikacja to działanie polegające na urozmaiceniu asortymentu produkcji czy usług, mające na celu zmniejszenie ryzyka związanego zprowadzeniem działalności w obrębie jednej branży.

  • Co masz na mysli mowiac za pomoca opcji na akcje
  • Działalność firmy opiera się na gałęzi przemysłu spożywczego, dlatego jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, grożąca nawet upadkiem przedsiębiorstwa.
  • Diversification (marketing strategy) - Wikipedia

Dywersyfikacja horyzontalna - jest działaniem zorientowanym na dotychczasowych klientów i polega na zaoferowaniu im nowego produktu. Wprowadzenie na rynek nowego produktu przy stosowaniu tej strategii może dodatkowo polegać na kreowaniu nowości rynkowej.

Za przykład może posłużyć producent wprowadzający nowy wariant smakowy produkowanego przez siebie napoju.

Transakcje dotyczace udostepniania pracownikow T4 Hustawka z 3 wskaznikami

Dywersyfikacja konglomeratowa - oferta rozszerzana jest o produkty niezwiązane z poprzednimi, które kierowane są do całkowicie nowych odbiorców. Stanowi ona również jedną z najbardziej złożonych strategii, ze względu na konieczność uwzględnienia przez zarządzających zmiennych, których wartość w przyszłości jest często bardzo trudna do przewidzenia.

Stopień dywersyfikacji wzrasta wraz ze wzrostem rozmiarów przedsiębiorstwa. Romanowskas.