Okno handlowe opcji

Przyśpieszenia wydruku faktur, rachunków i faktur korygujących, a także dokumentów magazynowych, na drukarkach igłowych. Glossary Item Box Rejestr dokumentów handlowych Dostęp do rejestru kartoteki dokumentów handlowych wystawionych od czasu ostatniego zamknięcia okresu rozliczeniowego uzyskuje się po wybraniu opcji Operacje handlowe Dokumenty handlowe. Do jednego dokumentu handlowego można utworzyć wiele dokumentów magazynowych. Lista dokumentów, zakładka: Kaucje Na zakładce, informacje o dokumentach kaucji wyświetlane są w kolumnach: Dokument — numer dokumentu. Stan — stan dokumentu. Wydaj z magazynu — tworzenie dokumentu: Wydanie Magazynowe WM do dokumentu sprzedaży lub korekty zakupu.

Wprowadza też opcję trzech rezerwacji jednocześnie wiadomoscihandlowe. Dla klientów Frisco. Sklep internetowy co prawda każdego dnia o godzinach 9 i 19 stara się otwierać po kilkaset okien na następny dzień, jednak rezerwowane są one w tak szybkim tempie, że wielu klientów ma trudności z załapaniem się na nie. Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i państwa wyrozumiałość - zaznacza Frisco w komunikacie wysyłanym do klientów.

Uwaga W przypadku generowania dokumentów rozchodowych FS, WZ, PA, MMW, … bezpośrednio z dokumentów przychodowych system nie uwzględnia sposobu pobierania zasobów określonego na zakładce Zasoby użytych kartotek towarowych.

Dokument strategia konwersji danych Oracle

Aktualizuj stawki VAT na wskazanym. Odpowiednio przeliczane są również wartości w nagłówku oraz płatności. Do tej pory można było wygenerować dokument rozchodowy bezpośrednio z jednego dokumentu przychodowego. Wydaj z magazynu — tworzenie dokumentu: Wydanie Magazynowe WM do dokumentu sprzedaży lub korekty zakupu. Do jednego dokumentu handlowego można utworzyć wiele dokumentów magazynowych.

Frisco otwiera tysiące nowych okien dostaw. Wprowadza też opcję trzech rezerwacji jednocześnie wiadomoscihandlowe. Dla klientów Frisco. Sklep internetowy co prawda każdego dnia o godzinach 9 i 19 stara się otwierać po kilkaset okien na następny dzień, jednak rezerwowane są one w tak szybkim tempie, że wielu klientów ma trudności z załapaniem się na nie.

Wybranie opcji spowoduje utworzenie i udostępnienie do edycji dokumentu WM, zawierającego wszystkie pozycje, które nie znalazły się jeszcze na dokumentach WM, związanych ze źródłowym dokumentem handlowym. Przyjmij do magazynu — jw.

Jak możemy Ci pomóc?

Do jednego dokumentu handlowego można przypiąć wiele dokumentów kaucji. Nie jest przy tym wykonywana kontrola przedmiotu dokumentu handlowego i dokumentu kaucji. Lista magazynowych — opcja dostępna dla dokumentów handlowych, do których generowane są dokumenty magazynowe. Zaznaczenie spowoduje wyświetlenie listy związanych dokumentów magazynowych.

Glossary Item Box Rejestr dokumentów handlowych Dostęp do rejestru kartoteki dokumentów handlowych wystawionych od czasu ostatniego zamknięcia okresu rozliczeniowego uzyskuje się po wybraniu opcji Operacje handlowe Dokumenty handlowe. Wygląd okna rejestru, dostępne funkcje pomocnicze np. Niektóre pozycje na liście dokumentów mogą być wyróżnione kolorem: Czcionka niebieska. Przy pracy wielostanowiskowej w sieci oznacza, że dokument jest chwilowo niedostępny — najprawdopodobniej pracuje z nim inny użytkownik.

Lista korekt — zaznaczenie spowoduje wyświetlenie listy korekt do podświetlonego dokumentu. Paczka ze wskazanego —  zaznaczenie spowoduje utworzenie paczki z zaznaczonych dokumentów handlowych patrz rozdział: Transport.

Wysyłka ze wskazanego — utworzenie paczki z zaznaczonych dokumentów, a Okno handlowe opcji wysyłki z utworzonej paczki patrz rozdział: Transport. Zlecenie Nadania Przesyłki ZNP — oprócz paczek i wysyłek opcja dodana do menu kontekstowego na listach tych dokumentów, dla których można generować wysyłki, czyli dokumentów handlowych, serwisowych oraz zamówień.

Po wskazaniu właściwych dokumentów jest możliwość wygenerowania z nich zleceń po uprzednim utworzeniu jednej lub kilku paczek i wysyłek.

Musi to być dokument utworzony samodzielnie, czyli nie poprzez wygenerowanie z handlowego i może zawierać wyłącznie pozycje mające odpowiedniki w dokumencie handlowym. W ten sposób oba dokumenty zostaną złączone tak, jakby były utworzone w typowej sekwencji, w której jeden z nich był źródłowym dla drugiego.

Spinaj z handlowym — operacja jw. Spinaj z zamówieniem — z zamówienia można generować dokumenty handlowe i magazynowe, co opisano w dokumentacji modułu: Zamówienia. Jeśli zamówienie zawiera pozycje, do których nie wygenerowano dokumentu handlowego lub magazynowego, to zamiast generowania takiego dokumentu można wskazać już istniejący dokument zawierający te pozycje wszystkie lub część.

Musi to być dokument utworzony samodzielnie, czyli niezwiązany z zamówieniem i może zawierać wyłącznie pozycje mające odpowiedniki w zamówieniu. W ten sposób dokument zostanie złączony z zamówieniem tak, jakby był z niego utworzony.

Formaty listy— pozwala na zdefiniowanie formatu listy. Do wyboru są funkcje: Bieżący format, Domyślny format i Ustawienia formatu… Lista dokumentów, zakładka: Zakup Okno handlowe opcji zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument — numer i seria dokumentu. Kontrahent — dane kontrahenta głównego.

Frisco otwiera tysiące nowych okien dostaw. Wprowadza też opcję trzech rezerwacji jednocześnie

Kontrahent docelowy — dane kontrahenta docelowego. Data zakupu — data zakupu towaru. Wartości — wartości netto i brutto dl transakcji. Źródłowy — seria i numer dokumentu źródłowego.

Wymiana Hongkongu jest przedmiotem obrotu w opcjach

Magazynowe — stan dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu. Cecha transakcji — cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek. Opis — opis dokumentu.

Strategia koperta RSI.

Nie jest możliwe sortowanie po kolumnie Opis. Lista dokumentów, zakładka: Sprzedaż Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument — numer i seria dokumentu. Data wystawienia — data wystawienia dokumentu, pobierana z zakładki: Nagłówek, dokumentu. Data sprzedaży — data sprzedaży, pobierana z zakładki: Nagłówek, dokumentu. Wartości — wartości netto i brutto dla transakcji. Lista dokumentów, zakładka: Eksport Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument — numer i seria dokumentu.

Data wystawienia — data wystawienia dokumentu. Lista dokumentów, zakładka: Kaucje Na zakładce, informacje o dokumentach kaucji wyświetlane są w kolumnach: Dokument — numer dokumentu. Kontrahent akronim, miasto — dane kontrahenta. Wartości — wartość brutto dokumentu. Analogicznie można Okno handlowe opcji dokument magazynowy.

HOME TOUR: APARTAMENT KLASY ŚWIATOWEJ W SĄSIEDZTWIE PARKU ŁAZIENKOWSKIEGO

Poprawianie wystawionego dokumentu, inicjowane klawiszem [F2]. Zmiany w dokumencie mogą dotyczyć danych z nagłówka oraz specyfikacji towarowo—wartościowej. Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie zmiany są dopuszczone przez program, np. W razie potrzeby program wygeneruje odpowiednie ostrzeżenie dla użytkownika. Jeśli przy wystawianiu dokumentu zmieniono domyślne ceny sprzedaży rozchoduto istnieje prosty sposób na zmianę cen umownych w dokumencie na ceny pobrane z Cennika sprzedaży.

Kasowanie dokumentów, inicjowane klawiszem [Delete]. Ponieważ dokumentowi handlowemu towarzyszy zazwyczaj dokument magazynowy PZ, WZprogram pozwala zadecydować, czy anulowane mają być oba dokumenty, czy tylko jeden z nich.

Dokumenty spięte, np. Dokumenty zaksięgowane będą zawsze wyświetlone w kolorze niebieskim Fioletowy Zaznaczony parametr Nie księguj Uwaga Na liście nie będą wyświetlone wartości dokumentów, jeśli dla operatora został ustanowiony zakaz: Wyświetlanie wartości na listach moduł: Administrator, okno: Operator, zakładka Zakazy. Okno handlowe opcji liście dokumentów handlowych w kolumnie Magazynowe wyświetlane są informacje dotyczące statusu dokumentów magazynowych: Zatwierdzone — dokumenty magazynowe do handlowych są wygenerowane i są potwierdzone, Do wygenerowania — dokumenty magazynowe do handlowych nie są wygenerowane, W edycji — dokumenty magazynowe do handlowych są wygenerowane i są niepotwierdzone, Nie dotyczy — dokument handlowy zawiera elementy transakcji o typie usługa bądź koszt, które nie dotyczą dokumentów magazynowych.

Przy kasowaniu obowiązują pewne ograniczenia, w razie potrzeby program wygeneruje odpowiednie ostrzeżenie. Program prezentuje historię wszystkich korekt związanych z konkretnym dokumentem magazynowym, z możliwością podglądu faktury korygującej. Funkcja służy również do wystawiania faktur korygujących Eksport zawartości rejestru do Excela.

Funkcja Eksport do Excela dostępna jest Okno handlowe opcji podręczne menu kontekstowe, wywoływane prawym klawiszem myszy. Zasadniczo umożliwia zapisywanie treści rejestru dokumentów handlowych w pliku tekstowym akceptowanym m. Uruchomienie funkcji w trybie podglądu konkretnego dokumentu pozwala wyeksportować jego specyfikację.

Zamknięcie okna listy dokumentów magazynowych — klawiszem [Esc]. Podręczne menu kontekstowe Podobnie jak w większości rejestrów i kartotek WAPRO Mag, w rejestrze dokumentów handlowych dostępne są: Podręczne menu kontekstowe, uruchamiane przez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu na obszarze listy dokumentów. Poza standardowym zestawem poleceń zob.

  • Mozliwosci wyboru udzialu wpisu dziennika
  • Bitkoin Musze zainwestowac w 2021
  • Pomoc programu WAPRO Mag
  • Lista dokumentów – Baza wiedzy Comarch ERP XL