Wartosc oryginalnych opcji na akcje. Opcje część 1: Czym są opcje i jak działają opcje?

Nabywca tego instrumentu płaci sprzedawcy premię opcyjną. Opcja call kupna , jest pochodnym instrumentem finansowym, który daje nabywcy prawo ale nie obowiązek do zakupu produktu bazowego na przykład akcji po ustalonej cenie,  zwanej ceną wykonania opcji. Opcje to pochodne instrumenty finansowe dające prawo zakupu lub sprzedaży danego aktywa bazowego po ustalonej cenie i ustalonym czasie. Podstawowe pojęcia Czym są opcje?

Wartosc oryginalnych opcji na akcje

Wysłane: 25 lipca Witam, www. Każdy akcjonariusz posiadający 1 akcje otrzymuje 1 prawo poboru.

Wartosc oryginalnych opcji na akcje

Dwa prawa poboru uprawniają do objęcia 1 akcji nowej emisji emisja w stosunku Wartość prawa poboru ustalono na 2 zł. Cena emisyjna została ustalona na 5 zł za akcję.

Wartosc oryginalnych opcji na akcje

Inwestor Kowalski posiada akcji spółki wartych 10 zł. W dniu następującym po ustaleniu prawa poboru, Kowalski posiada na rachunku: - akcji spółki XAMPLE notowanych po 8 zł 10 zł minus wartość PP — co daje 8 zł - praw poboru XAMPLE-PP, notowanych po 2 zł — co daje 2 zł Kowalski może: a sprzedać praw poboru i zainkasować 2 zł, wtedy nadal ma łącznie 10 zł b zapisać się na akcji nowej emisji po 5 zł za akcję potrzebuje 2 zł na opłacenie zapisu.

7. Model dwumianowy – jednookresowy

Na koniec operacji będzie posiadał akcji po średniej cenie 8,30 zł c nie zrobić nic, wówczas praw poboru zniknie z jego rachunku, i będzie on posiadał akcji spółki po 8 zł. Straci zatem zł.

Wartosc oryginalnych opcji na akcje

Zgodnie z przykladem orginalne akcje po odjeciu praw poboru kosztuja 8 pln, a te z nowej emisji 9 pln. Naturalnym jest zatem kupno orginalnych akcji i czekanie na konsolidacje kursu

Wartosc oryginalnych opcji na akcje