Przyklady strategii wzrostu dywersyfikacji

Ansoff jako pierwszy dokonał klasyfikacji rodzajów dywersyfikacji na: Dywersyfikacja koncentryczna - polega na wprowadzeniu niewielkich modyfikacji do dotychczas oferowanych produktów przy niewielkich zmianach w technologii wytwarzania , umożliwiających zaoferowanie ich nabywcom którzy nie znajdowali się dotychczas w sferze zainteresowania przedsiębiorstwa. Tl1ompson i AJ. Zatem po analizie pracy powyższych autorów możemy stwierdzić, że większość autorów jest podobnych w klasyfikacji strategii dywersyfikacji.

Kontakt Strategia marketingowa a macierz Ansoffa Jak wyzwolić swoją innowacyjność i wybić się ponad konkurencję? Z pewnością wielu z Przyklady strategii wzrostu dywersyfikacji chciałoby założyć własną firmę, stworzyć jej odpowiednie warunki rozwoju i wygenerować możliwie największy zysk.

Macierz Ansoffa

Zadanie to nie jest jednak łatwe. Istnieje bowiem ryzyko, które wynika z często radykalnych, a zarazem nie dających się przewidzieć zmian otoczenia gospodarczego. Aby się przed nim zabezpieczyć, należy określić kierunki rozwoju firmy w oparciu o konkretną strategię.

W praktyce oznacza to, że dobrze opracowana strategia marketingowa, rozumiana jako zbiór pewnych wytycznych i zasad postępowania, powinna być tym elementem, który warunkuje podejmowanie przez firmę takich a nie innych decyzji.

Strategiczne wybory

Strategia marketingowa — z czym to się je? Tworząc strategię marketingową, poddajemy analizie wszystkie aspekty funkcjonowania firmy, a więc zarówno jej otoczenie zewnętrzne jak i środowisko wewnętrzne.

Proste FDO wiekszosc pieniedzy online 2021

Na tej podstawie ustala się wszelkie problemy przedsiębiorstwa i wybiera najlepsze rozwiązania z punktu widzenia założonych celów. Dobra strategia powinna określać kierunki rozwoju w oparciu o takie zagadnienia jak: — zakres wytwarzanych produktów i usług, — pozycja firmy na rynkach docelowych, — oddziaływanie na odbiorców i budowanie pozytywnego wizerunku, — stosunek do konkurentów oraz firm współpracujących.

System handlowy FTSE MIB

W zależności od czynników, które staną się motorem napędowym naszego planu marketingowego, możemy mówić o strategii ukierunkowanej rynkowo, a więc nastawionej na zaspokajanie potrzeb klientów i kreowanie rynku o określonych pożądanych przez firmę cechach, oraz o strategii ukierunkowanej zasobowo, gdzie najważniejsze staje się efektywne wykorzystanie zasobów i wzmocnienie potencjału firmy.

Macierz Ansoffa, czyli jak wybrać dobrą strategię? Aby wybrać dobrą strategię, należy zastanowić się, na jakich rynkach i w jakim stopniu powinniśmy koncentrować swoje wysiłki.

A typology of diversification strategies[ edit ] Trend in product variety for some models in the USA [3] The strategies of diversification can include internal development of new products or markets, acquisition of a firm, alliance with a complementary company, licensing of new technologies, and distributing or importing a products line manufactured by another firm.

Samo kształtowanie pola rynkowego firmy opiera się na dwóch czynnikach — produkcie i rynku. W analizie zależności pomiędzy tymi dwiema zmiennymi bardzo pomocna jest macierz Ansoffa, która wyróżnia cztery alternatywne grupy strategii marketingowych, wynikające z wyboru pomiędzy dotychczasowymi i nowymi rynkami docelowymi i produktami.

Strategia penetracji rynku Strategia ta zakłada dążenie do rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje firmie zintensyfikowanie swojej obecności na dotychczasowych rynkach, oferując dotychczasowe produkty.

Najlepszy sposob na rynek wyboru IQ

Głównym celem tych działań jest więc zwiększenie zakupów przez stałych odbiorców oraz przez nowych klientów, którzy do tej pory nie byli zainteresowani tego typu produktami lub preferowali wyroby konkurencji. Strategię tą wykorzystuje się zazwyczaj w sytuacji dużego stopnia nasycenia rynku.

Strategia rozwoju Przyklady strategii wzrostu dywersyfikacji W tej strategii rozwój przedsiębiorstwa następuje w wyniku zwiększenia sprzedaży dotychczasowych produktów poprzez wejście na nowe rynki.

Diversification (marketing strategy)

Ekspansja ta oznacza zarówno wychodzenie poza dotychczasowy rynek w sensie terytorialnym, jak również zdobywanie nowych branż i segmentów rynku, na których firma do tej pory nie była obecna np.

Strategia rozwoju produktu W oparciu o tę strategię firma oferuje na tym samym rynku nowe lub zmodernizowane produkty. W tym przypadku możliwości działania przedsiębiorstwa są bardzo duże, a zależą przede wszystkim od jego innowacyjności. To właśnie wprowadzanie innowacji i różnych usprawnień, często nieznacznych, ale poprawiających jakość czy funkcjonalność produktów, powoduje wzrost zainteresowania ze strony odbiorców, co z kolei przyczynia się do wzrostu sprzedaży.

Strategia dywersyfikacji Ta strategia polega na wchodzeniu przedsiębiorstwa na nowe rynki, a zarazem oferowaniu nowych produktów, co czyni ją z pewnością jedną z najbardziej ekspansywnych strategii.

Istnieją trzy rodzaje dywersyfikacji: — dywersyfikacja pozioma horyzontalna oznacza poszerzenie zakresu działalności poprzez zaspokajanie zupełnie nowych potrzeb konsumentów i wprowadzanie na rynek zupełnie nowych produktów, — dywersyfikacja pionowa wertykalna polega na przejęciu kontroli nad całym procesem produkcyjnym i ograniczeniu stopnia zależności od dostawców i pośredników, — dywersyfikacja równoległa oznacza zaangażowanie się w zupełnie nową branżę i tym samym częściową zmianę profilu działalności firmy.

Na wybór strategii marketingowej warto także spojrzeć z punktu widzenia upływu czasu, wszak celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest Przyklady strategii wzrostu dywersyfikacji, który wymaga pewnej dynamiki i często decydowania się na zmiany podjętych wcześniej działań.

Strategia marketingowa a macierz Ansoffa

Istnieją Przyklady strategii wzrostu dywersyfikacji sposoby użycia macierzy Ansoffa i tym samym różne kierunki rozwoju firmy. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na penetrację po to, by potem móc wejść na nowe rynki, a następnie przejść na strategię dywersyfikacji.

Moja prosta strategia opcji handlowej w ciagu dnia

Innym popularnym kierunkiem jest tzw. O czym warto pamiętać?

Rozwój przedsiębiorstwa a strategie dywersyfikacji

Warto podkreślić, że strategia marketingowa nie definiuje samego celu działalności przedsiębiorstwa, a powinna dać odpowiedź na pytanie jak go osiągnąć przy optymalnym wykorzystaniu zasobów i poniesieniu możliwie niskich Przyklady strategii wzrostu dywersyfikacji. Zbudowanie i konsekwentna realizacja strategii wydają się kluczowe dla osiągnięcia przez firmę zamierzonych celów i oczekiwanego poziomu rozwoju.

Budowa[ edytuj edytuj kod ] Produkt Dotychczasowy — Rynek Dotychczasowy: Strategie penetracji rynku : — wzrost udziału w rynku; — wzrost zakresu użytkowania produktu zwiększenie liczby zainteresowanych produktem, wzrost ilościowy spożycia, nowe zastosowania Produkt Dotychczasowy — Rynek Nowy: Strategie rozwoju rynku : rozszerzenie rynków dla istniejących produktów ekspansja geograficzna, wygenerowanie nowych segmentów ; Produkt Nowy — Rynek Dotychczasowy: Strategie rozwoju produktu : — udoskonalanie funkcji produktu, rozszerzenie linii produktu, nowe produkty innowacje na tym samym rynku; Produkt Nowy — Rynek Nowy: Opis[ edytuj edytuj kod ] Ansoff cztery strategie podstawowe przedstawia jako element macierzy produkt — rynek, której wiersze tworzą poszczególne rodzaje produktów, a kolumny, poszczególne rynki.

Zadanie z pewnością nie jest proste i trzeba poświęcić mu sporo czasu i energii, ale jest to inwestycja w przyszłość, która przyniesie zysk wielokrotnie większy od poniesionego nakładu pracy.

Zatem jeśli Twoja firma nie opracowała jeszcze strategii, najwyższy czas to zmienić. Do dzieła!