System handlowy w Excelu.

Zna możliwości zastosowań oprogramowania typu arkusze kalkulacyjne Zna funkcjonalności wybranego oprogramowania Zaawansowane wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w zakresie finansów i zarządzania. Przewagą systemu CRM Customer Relationship Management jest w tym wypadku to, że umożliwia wszystkim handlowcom współpracę na interaktywnym polu.

Pełny opis: Przedmiot ma na celu znaczące rozszerzenie wiedzy o arkuszach kalkulacyjnych z naciskiem na umiejętności ich praktycznego zastosowania w finansach i zarządzaniu.

Oplacalne warianty binarne

Zakłada System handlowy w Excelu., że studenci posiadają już znajomość Excela w stopniu podstawowym. Przedmiot ukierunkowany jest na zdobycie praktycznych umiejętności zaawansowanego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych.

Literatura uzupełniająca: W. Winston, Microsoft Excel Analiza i modelowanie danych biznesowych, APN Promise Zajęcia laboratoryjne", SGH w Warszawie Efekty uczenia się: Wiedza: Rozszerzył wiedzę nabytą na innych przedmiotach z zakresu finansów i zarządzania pod kątem wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych.

Zna możliwości zastosowań oprogramowania typu arkusze kalkulacyjne Zna funkcjonalności wybranego oprogramowania Zaawansowane wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w zakresie finansów i zarządzania.

Centy akcji z transakcjami opcji

Opanował umiejętności samodzielnego efektywnego stosowania MS Excela. Umie rozwiązywać konkretne problemy w obszarze finansów i zarządzania z wykorzystaniem kejsów. Kompetencje społeczne: Potrafi uczestniczyć w dyskusjach nad rozwiązaniem problemów z obszaru finansów i zarządzania.

Zarabiaj pieniadze za pomoca opcji binarnych w 3 prosty sposob

Posiada umiejętność wykorzystania narzędzi typu arkusz kalkulacyjny do pracy w grupie poprzez współdzielenie i zabezpieczanie danych.

Rozszerzył zdolność do efektywnej pracy zespołowej z wykorzystaniem oprogramowania.

Udostepnij sciezke wyboru

Metody i kryteria oceniania:.