Glowne wskazniki wydajnosci firmy handlowej, Kluczowe wskaźniki efektywności

Dodatnia wartość procentowa otrzymana w wyniku równania oznacza wzrost sprzedaży. Przychód definiuje się jako uzyskaną przez firmę w określonym przedziale czasowym kwotę pieniędzy lub łączną wartość sprzedanych towarów. Na pierwszy rzut oka, nie wydaje się to skomplikowane. Wartość otrzymywana przez długofalową relację z klientem jest dla firmy na tyle wymierna, że nawet zwiększony koszt docierania do klienta może być oczekiwanym działaniem.

Średni koszt zapasów oblicza się poprzez dodanie końcowego stanu zapasów dla wybranych okresów oraz podzielenie ich przez tę liczbę okresów.

Powiązane wpisy

Formułę tą najlepiej przedstawić na przykładzie. Wartość należy podzielić przez 12 miesięcy, co daje w wyniku średni koszt zapasów równy USD. Wartość jest średnim kosztem zapasów będącym bazą do obliczenia marży brutto zwrotu z inwestycji GMROI.

Glowne wskazniki wydajnosci firmy handlowej

Aby zakończyć obliczenia, przyjmijmy, że marża brutto wynosi USD. Marża brutto zwrotu z inwestycji wynosi 1. Na drugim miejscu znalazła się orientacja na klienta-nastawienie na zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań oraz dążenie do ich zaspokojenia.

Średnia dzienna liczba wizyt handlowych na sprzedawcę

Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, warto podkreślić, że kluczowe jest nie tylko zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta, ale przede wszystkim wiedza o tym, jakie działania wdrożyć, aby osiągnąć jak najwyższy poziom zadowolenia odbiorcy. Omówione poniżej trzy kluczowe wskaźniki efektywności zapewniają pełniejszy wgląd w doświadczenia klienta płynące z interakcji z marką oraz obszary wymagające wprowadzenia zmian.

Zadowolenie klienta Poziom satysfakcji klienta, w przeciwieństwie do omówionych wcześniej wskaźników finansowych, sprzedażowych czy tych dotyczących zarządzania magazynem może wydawać się kwestią mniej konkretną oraz wartością trudniejszą do zmierzenia. Nie oznacza to jednak, że badań tego typu nie powinno się prowadzić w ogóle.

Glowne wskazniki wydajnosci firmy handlowej

Narzędzie NPS Net Promotor Score umożliwiające badanie lojalności klienta polega na zadaniu jednego, prostego pytania grupie odbiorców. Za promotorów marki uważa się respondentów, którzy udzieliły odpowiedzi 8 lub 9, a więc chętnie poleciliby markę znajomym.

Na czym polega proces podejmowania decyzji w handlu detalicznym? Wszystko zaczyna się do wyznaczenia mierzalnego celu. Niektóre cele są takie same, niezależnie od reprezentowanej branży: generowanie zysków, utrzymanie dodatniego przepływu pieniężnego i rentowności. W przypadku firm z branży retail, szczególnie tych prowadzących działalność zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych, lista celów jest znacznie dłuższa. Oprócz nich, warto określić kilka kluczowych wskaźników efektywności KPIna podstawie których można ocenić, czy przyjęte założenia i plany udaje się pomyślnie wdrażać.

Wartości 7 i 8 to respondenci neutralni, których nie uwzględnia się w równaniu. Odpowiedzi na poziomie wartości 6 lub poniżej, oznaczające krytyka marki, są najczęściej udzielane przez niezadowolonych klientów, którzy dzielą się negatywnymi komentarzami na temat naszej firmy ze swoimi znajomymi.

Zadanie tego typu pytania klientom korzystającym z kanału online nie jest zbyt skomplikowane.

Spis treści

Jak jednak efektywnie zmierzyć satysfakcję klientów odwiedzających sklepy stacjonarne? Śledzenie aktywności i poziomu zadowolenia stałych klientów za pośrednictwem programu lojalnościowego jest jednym ze sposobów.

Glowne wskazniki wydajnosci firmy handlowej

Stały, powracający klient to zadowolony klient. Buźka czerwona, niezadowolona oznacza najniższy poziom satysfakcji. Aby uzyskać prawidłowy wynik, należy podzielić średnią liczbę naciśnięć zielonego przycisku przez średnią liczbę naciśnięć czerwonego przycisku. Każdy wynik powyżej jeden oznacza większą liczbę zadowolonych klientów.

Kluczowe wskaźniki wydajności lub KPI służą do pomiaru postępów w osiąganiu zamierzonych rezultatów lub mogą mierzyć wydajność firmy w oparciu o cele i cele. Ocena wskaźników KPI pomaga firmom w określaniu postępów w zakresie marketingu, sprzedaży i wielu innych rzeczy. Mówiąc prościej, wskaźniki KPI odzwierciedlają wynik, a metryka odzwierciedla proces. Rozumiemy różne kluczowe wskaźniki wydajności w handlu elektronicznym.

Sprawa komplikuje się, kiedy trzeba wybrać 3, które najtrafniej obrazują stan badanego zjawiska. Antczak A. Ideą KPI jest zatem szybkie i trafne przekazanie informacji kluczowej, a nie zasypywanie osób decyzyjnych mnóstwem liczb i wykresów.

  1. Transakcje opcji CDE
  2. KPI - Key Performance Indicators - Kursy Lean - Potężna dawka wiedzy

Polecam mój podręcznik Excelaz którego nauczysz się pracy na liczbach w oparciu o gotowe przykłady. Znajdziesz w nim m. Zobacz pełny spis treści tego samouczka Excel. Wyznaczanie wskaźników KPI zaczyna się od określenia celu, a czasami także mikro-celów, które wspierają ociągnięcie tego pierwszego.

Generuje największe przychody przy względnie niskich kosztach. Handlowcy poza sprzedażą produktów zajmują się komunikacją na linii firma-klient oraz są ważnym źródłem informacji na temat wymagań i preferencji kontrahentów. Ich efektywność mierzona jest poprzez KPI ang. Key Performance Indicatorsczyli kluczowe wskaźniki efektywności. KPI wykorzystuje się w planowaniu, kontroli i ocenie działań w przedsiębiorstwie, w jego analizie oraz porównaniach firm.

Pracownicy muszą zostać zapoznani z definicjami KPI; muszą rozumieć wskaźniki i sposób ich obliczania. Stosowanie KPI musi rodzić odpowiedzialność — każdy wskaźnik powinien mieć swego właściciela. Wartość otrzymywana przez długofalową relację z klientem jest dla firmy na tyle wymierna, że nawet zwiększony koszt docierania do klienta może być oczekiwanym działaniem.

Glowne wskazniki wydajnosci firmy handlowej

Przykładem innego rodzaju wskaźników są te związane z działaniami typowo sprzedażowymi w odniesieniu do klientów potencjalnych : liczba spotkań sprzedażowych, przeprowadzonych rozmów telefonicznych, liczba zapytań ofertowych czy też liczba postów. Wskaźniki z grupy wewnątrzfirmowych to np.

Pomiar efektywności to na pewno kontekst finansowy, jak średnia wartość rankingu SERP.

Wysoka wydajność składowania i kompletacji w centrum logistycznym firmy DECASA - Mecalux Polska

Wśród sprawdzonych w funkcjonowaniu różnych firm wskaźników KPI są wymieniane: średnie roczne koszty obsługi jednego klienta — jest to średnia wartość kwot potrzebnych do obsługi jednego klienta np. To również środki finansowe przeznaczone na pozyskanie klienta — relacja oczekiwanego zysku netto uzyskanego od klienta od początku — do nakładów na jego pozyskanie opłacalność jest wtedy, gdy zysk jest większy. Daje on również możliwość porównania liczby wizyt każdego z handlowców, co pozwala ocenić zaangażowanie w sprzedaż produktów oraz pozyskanie nowych klientów.

Każdy przedstawiciel handlowy, który przeprowadza więcej wizyt niż średnia w organizacji, może być uznany za bardziej zaangażowanego.

Glowne wskazniki wydajnosci firmy handlowej