Mapa opcji udostepniania. Umieszczanie mapy lub trasy

Mapa została utworzona, skonfigurowana i dostosowana. Notatka: Użytkownicy, którzy nie opublikowali warstwy zgodnie z instrukcjami z poprzedniego ćwiczenia, mogą skorzystać z udostępnionej edytowalnej warstwy obiektów, aby ukończyć pozostałe czynności opisane w tym ćwiczeniu. Należy udostępnić mapę jednej z posiadanych grup.

Logowanie w aplikacji w celu wyświetlenia mapy W tym ćwiczeniu objaśnimy, jak utworzyć mapę używaną do dodawania danych dotyczących oceny szkód. Tworzenie mapy rozpoczniesz od wyboru mapy bazowej, później dodasz warstwę oszacowania szkód opublikowaną zgodnie z instrukcją zawartą w ćwiczeniu Przygotowywanie danych w oprogramowaniu ArcGIS for Desktop lub z użyciem udostępnionej warstwyskonfigurujesz formularz dodawania danych i dostosujesz ustawienia aplikacji.

Na koniec udostępnisz mapę, aby umożliwić pracownikom z Twojej instytucji korzystanie z niej.

Tworzenie w Internecie własnych map

W poniższych instrukcjach użyto zrzutów ekranu przedstawiających zastosowanie tej procedury wykonywania prac przez członka instytucji Clancy Energy. Z tego względu wyniki niektórych działań mogą być inne dla użytkowników do niej nienależących tak jak w przypadku opcji udostępniania. Tę procedurę wykonywania zadań można zrealizować, używając konta instytucji w systemie ArcGIS.

W instrukcji zamieszczono wskazówki, które mogą w Mapa opcji udostepniania pomóc. Jeśli nie należysz do żadnej instytucji, utwórz instytucję próbną.

Tworzenie mapy Utwórz mapę, używając opublikowanej w poprzednim ćwiczeniu warstwy oszacowania szkód lub warstwy udostępnionej dostarczonej przez firmę Esri. W poniższych sekcjach opisano proces tworzenia mapy: najpierw należy wybrać mapę bazową, później dodać warstwę z oszacowaniem szkód, a na koniec przejrzeć szczegóły wyświetlane dla oszacowania.

Tworzenie nowej mapy W przeglądarce internetowej otwórz stronę główną swojej instytucji. Najczęściej jest używany format www. Kliknij znajdujące się w prawym górnym rogu łącze Zaloguj się. Wpisz nazwę Mapa opcji udostepniania i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj.

Wyświetlona zostaje strona główna instytucji. Kliknij znajdującą się na wstążce nad banerem opcję Mapa. Zostanie otwarta nowa mapa o nazwie Moja mapa zawierająca mapę bazową.

Tworzenie w Internecie własnych map

Notatka: To ćwiczenie utworzono z użyciem instytucji z topograficzną mapą bazową. Twoja instytucja może mieć inną mapę bazową. Nie stanowi to problemu, ponieważ do utworzenia mapy w ramach niniejszego ćwiczenia można wykorzystać dowolną mapę bazową. Przesuń i powiększ mapę tak, aby widoczne były Stany Zjednoczone, jeśli jeszcze tak nie jest. Wskazówka: Aby odnaleźć Stany Zjednoczone, użyj pola Znajdź adres lub miejsce znajdującego się w prawym górnym rogu mapy.

Kliknij przycisk Mapa bazowa znajdujący się na wstążce i wybierz mapę Ulice. Ta mapa bazowa zapewnia przydatny kontekst podczas lokalizowania budynków do oszacowania szkód.

Udostępnianie mapy lub trasy dojazdu - Komputer - Mapy Google - Pomoc

Notatka: Jeśli mapa bazowa Ulice nie jest dostępna dla Twojej instytucji, wybierz inną mapę bazową, która zapewnia użyteczne informacje, których można użyć z danymi. Dodawanie warstwy do mapy Aby mapa była dostępna w aplikacji Collector, należy dodać do niej edytowalną warstwę obiektów.

Notatka: Użytkownicy, którzy nie opublikowali warstwy zgodnie z instrukcjami z poprzedniego ćwiczenia, mogą skorzystać z udostępnionej edytowalnej warstwy obiektów, aby ukończyć pozostałe czynności opisane w tym ćwiczeniu.

Portal for ArcGIS Kliknij przycisk Dodaj na wstążce i wybierz opcję Wyszukaj warstwy. Zostanie wyświetlony panel boczny Wyszukaj warstwy. Z listy rozwijanej W wybierz pozycję Moje zasoby.

Mapa opcji udostepniania Mapa opcji udostepniania damage assessment w polu tekstowym Znajdź i kliknij przycisk Szukaj, aby wyszukać zasoby według wprowadzonej frazy. Zostanie zwrócona lista odpowiednich warstw.

Lista może wyglądać inaczej, niż na poniższej ilustracji, Opcje Sezon dochodow w handlu jest ona zależna od zasobów znajdujących się na koncie. Istniejąca ocena szkód jeżeli jest zostanie wyświetlona na mapie. Notatka: Jeżeli używasz opublikowanej warstwy oszacowania szkód, w której nie ma jeszcze danych, to nie stanowi to problemu.

Dane w tej sekcji będzie można dodać później. Kliknij przycisk Zakończ dodawanie warstw znajdujący się w dolnej części panelu bocznego. Panel boczny Wyszukaj warstwy zostanie zamknięty i zostanie wyświetlony panel boczny Zasoby.

Udostępnianie miejsc w aplikacji Mapy na iPhonie

Aby mieć dane do wyświetlenia po pierwszym otwarciu aplikacji Collector, dodaj je do warstwy, wykonując następujące czynności: Kliknij znajdujący się na wstążce przycisk Edytuj. Mapa opcji udostepniania panelu bocznym wyświetlanych jest pięć typów obiektów wraz z symbolami reprezentującymi różne wartości zakresu szkód w szablonie. Wybierz w panelu bocznym jeden z symboli, po czym kliknij mapę, by go dodać. Atrybuty dodanego obiektu są wyświetlane na mapie.

Wprowadź informacje w pola atrybutów.

Przeglądanie oraz udostępnianie zdjęć i filmów

Nowy obiekt zostaje dodany do mapy. Można powtarzać etapy b oraz c, aby dodać więcej danych do warstwy obiektów.

Mapa opcji udostepniania Poziom 2 Opcje TD Ameritrade

Zapisywanie mapy znajdujący się na wstążce i wybierz opcję Zapisz. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Zapisz mapę. Uzupełnij pola znajdujące się w oknie dialogowym Zapisz mapę podanymi poniżej danymi lub własnymi informacjami.

Tworzenie listy miejsc - Komputer - Mapy Google - Pomoc

Notatka: Jeśli nie masz folderu Mapy z przewodników, możesz go utworzyć w zakładce Moje zasoby. Kliknij przycisk Zapisz mapę. Notatka: Ta mapa należy do Ciebie, Mapa opcji udostepniania jeśli używasz udostępnianej warstwy, mapa zależy od warstw, które nie należą do Ciebie. Jeśli właściciel warstwy usunie ją lub zaprzestanie jej udostępniania, nie będzie można wyświetlić jej na twojej mapie.

Sprawdzanie działania okien podręcznych Powiększ mapę, aby przyjrzeć się ocenie szkód. Kliknij jedną z istniejących ocen szkód. Wyświetlone zostają informacje zawarte w ocenie szkody.

Dane te są dostępne dla wszystkich użytkowników wyświetlających mapę. Co więcej, okno podręczne definiuje informacje, które można dodać podczas pracy w terenie. Te same informacje są wyświetlane w tym oknie podręcznym Mapa opcji udostepniania w aplikacji.

Mapa opcji udostepniania Niestabilny rynek pozwolil na latwe marketing akcji i mozliwosci zwiekszenia zyskow

Wyświetlane elementy mogą nie pasować do pokazanego obrazu. Zamknij okno podręczne. Wiesz już jak utworzyć mapę, dodając mapę bazową i warstwy, umiesz przejrzeć jej okna podręczne. Mapa jest przydatna głównie dzięki informacjom znajdującym się w oknach podręcznych.

Znajdowanie znajomych i udostępnianie swojego położenia w aplikacji Lokalizator

W Mapa opcji udostepniania sekcji zostanie przedstawiony sposób konfiguracji okien podręcznych, co pozwala na wyświetlane w Mapa opcji udostepniania informacji, które użytkownik chce udostępnić. Konfiguracja formularza dodawania danych W poprzedniej sekcji zaprezentowano, jak poprzez dodanie warstwy utworzyć mapę.

Użytkownik miał także okazję przyjrzeć się szczegółom widocznym w oknach podręcznych. Informacje zawarte w oknach podręcznych można dostosować, podobnie jak informacje dodawane podczas pracy w terenie. Nawet jeśli nie wykonano poprzednich etapów, możliwe jest zastosowanie przedstawionych tutaj instrukcji. Wystarczy zapisać kopię mapy Ankieta oszacowania szkód przewodnik i kontynuować wykonywanie czynności na kopii.

Kliknij przycisk Pokaż zawartość mapy znajdujący się w panelu bocznym, aby wyświetlić panel Zawartość mapy. Na panelu bocznym przesuń wskaźnik przez warstwę oszacowania szkód i kliknij mały wielokropek z prawej strony narzędzi.

Wyświetlone zostanie menu kontekstowe właściwości warstwy. Z menu kontekstowego właściwości warstwy wybierz opcję Konfiguruj okna podręczne.

Udostępnianie mapy lub trasy dojazdu

Panel boczny zostanie zmieniony, co pozwoli na skonfigurowanie okna podręcznego. Domyślnie tytuł okna podręcznego składa się z nazwy warstwy Damage to Residential Buildings oraz nazwy pola w nawiasach klamrowych. Pola są definiowane przez dane zawarte w warstwie mapy.

Jak dodać klucz Google Maps API do nowego Merlina?

To pole prezentuje odnotowany poziom szkód. Nazwy pola działają jak zmienne, dlatego Mapa opcji udostepniania kliknięciu oszacowania szkód na mapie jako tytuł okna podręcznego wyświetlany jest poziom szkody dla tego oszacowania. Przewiń w dół zawartość panelu Konfiguruj okna podręczne, w sekcji Zawartość okna kliknij łącze Konfiguruj atrybuty.

W oknie Mapa opcji udostepniania Konfiguruj atrybuty Mapa opcji udostepniania jest lista pól obiektów, w tym status wyświetlania włączone lub wyłączonenazwa pola nie można jej zmienić oraz alias pola można go zmodyfikować. W oknie dialogowym Konfiguruj atrybuty w kolumnie Wyświetl wyłącz zaznaczenie opcji obok pola Opis szkód.

  • Przeglądanie oraz udostępnianie zdjęć i filmów Wszystkie zdjęcia i filmy są przechowywane w Galerii i można je wyświetlać według czasu, lokalizacji lub albumu.
  • Obserwacja opcji Marketing Market
  • W przypadku Bing Maps możesz również udostępnić wybrany fragment mapy po wybraniu z menu opcji Udostępnij.
  • Możliwe było zapisywanie kilku lokalizacji w jednej wirtualnej liście np.
  • Mapy Google z funkcją udostępniania list miejsc | Komózywiecforum.pl
  • Wskazniki handlowe za darmo
  • Tworzenie i udostępnianie mapy do gromadzenia danych—Collector for ArcGIS | ArcGIS

Kliknij przycisk OK w celu zamknięcia okna dialogowego Konfiguruj atrybuty. Kliknij przycisk OK u dołu panelu Konfiguruj okna podręczne. Kliknij ocenę szkody na mapie, aby wyświetlić zaktualizowane okno podręczne danej oceny.

Mapa opcji udostepniania Opcja binarna w Nigerii

Zamknij okno podręczne wyświetlone na mapie. Kliknij przycisk Zapisz znajdujący się na wstążce i wybierz opcję Zapisz. Mapy można teraz użyć do gromadzenia danych.

Mapa opcji udostepniania Odpowiednie przyszle strategie handlowe

Kolejna sekcja prezentuje sposób dostosowywania funkcji dostępnych dla mapy używanej w aplikacji Collector. Dostosowywanie ustawień aplikacji Niektóre z funkcji dostępnych dla Mapa opcji udostepniania można włączać i wyłączać. Obejmują one ustawienia funkcji wyznaczania tras, wykonywania pomiarów, zmiany mapy bazowej, wyszukiwania lokalizacji oraz śledzenia lokalizacji użytkowników dodających dane.

Collector for ArcGIS

Domyślnie funkcje wyznaczania tras, wykonywania pomiarów, zmiany mapy bazowej i wyszukiwania lokalizacji według adresu są włączone. W tej sekcji wyłączysz funkcje wyznaczania tras i wykonywania pomiarów, a włączysz funkcję wyszukiwania lokalizacji według warstwy wyszukiwanie obiektówponieważ pracownicy mobilni podczas dodawania danych muszą szukać obiektów, a nie wyznaczać trasy ani wykonywać pomiary. W tej sekcji wyświetlana jest nowa strona szczegółów elementu.

Nie ma karty Ustawienia. Zamiast tego w etapie 3 należy kliknąć opcję Edytuj na stronie szczegółów. W etapie Mapa opcji udostepniania opcję Ustawienia aplikacji można znaleźć w sekcji Właściwości, ponieważ nie ma sekcji Ustawienia mapy internetowej. Kliknij opcję Informacje o na panelu bocznym, aby wyświetlić szczegóły mapy. Kliknij opcję Więcej szczegółów, aby przejść do strony szczegółów elementu na mapie.

Kliknij kartę Ustawienia.