Transakcje lub gotowka

Kto powinien stosować przepis o limicie płatności gotówkowej? Przykład Rolnik Tomasz ma podpisaną umowę o stałej współpracy z hurtownią. Odnosząc się do powołanych wyżej przepisów w pierwszej kolejności zauważyć należy, że art.

MasterCard Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe — przykłady Transakcje bezgotówkowe to: polecenie przelewu, polecenie zapłaty, zlecenie stałe, przelewy elektroniczne, płatności kartami debetowymi i kredytowymi. Transakcje gotówkowe to: wypłata pieniędzy z bankomatu, wpłata gotówki we wpłatomacie, wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku, płatność w sklepie gotówką. Na koniec trzeciego kwartału roku liczba kart płatniczych w Polsce wzrosła do 38 mln tys. Spośród wszystkich kart 79,5 proc. Mamy to na Totalmoney: Oferty kart kredytowych MasterCard — sprawdź!

Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamierza dokonać zakupu samochodu, którego wartość przekracza 15 zł, od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nieposiadającej konta bankowego. Płatności chce dokonać gotówką. Czy w tej sytuacji przedsiębiorca może wydatek zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

Tweet Ćwierkaj na Twitterze pixabay. Sprawdź ile pieniędzy możesz przekazać z ręki do ręki bez używania konta w banku. Prowadząc działalność gospodarczą powinieneś pamiętać o dwóch podstawowych zasadach. Pierwsza: rachunek będzie ci zawsze potrzebny, jeśli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca bez względu na to płacisz czy otrzymujesz wpłatę.

Zgodnie z art. Aby zatem określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie może być wymieniony w art.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww.

Pomimo że coraz częściej wybieramy opcję płatności bezgotówkowych, to jednak banknoty i monety wciąż mają swoich zwolenników.

Przy czym związek przyczynowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku.

Z oceny tego związku powinno transakcje lub gotowka, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. W myśl art.

Pilne! Wchodzą KARY za POSIADANIE GOTÓWKI - WIADOMOŚCI

W ustępie 2 cytowanego powyżej artykułu wskazano, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. Stosownie natomiast do art.

transakcje lub gotowka

Powyższe prowadzi do wniosku, że w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15 zł, zawieranej między przedsiębiorcami istnieje obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, przy czym naruszenie tego obowiązku, a więc dokonanie płatności w całości lub transakcje lub gotowka części z pominięciem takiego rachunku oznacza brak możliwości zaliczenia kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego.

Odnosząc się do powołanych wyżej przepisów w pierwszej kolejności zauważyć należy, że art. Chodzi tu zatem o umowę zawieraną pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą, a nie pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a więc niebędącymi przedsiębiorcami.

transakcje lub gotowka

Z treści pytania wynika, że przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Zatem, drugą stroną transakcji nie będzie przedsiębiorca, lecz transakcje lub gotowka fizyczna, zatem ograniczenie zawarte w art. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro przedsiębiorca dokona transakcji nabycia samochodu o wartości przekraczającej 15 zł, z osobą niebędącą przedsiębiorcą a więc nieprowadzącą działalności gospodarczejto ograniczenie wynikające z art.

transakcje lub gotowka

W konsekwencji, przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatek poniesiony na nabycie ww. Powyższe potwierdza także fiskus, np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 lipca r.

transakcje lub gotowka

Redakcja podatki.